بابونه زرد

بابونه زرد

بررسی اجمالی:

بابونه زرد یک گیاه است. اسم این گیاه به خاطر رشد آن روی دیوار های قدیمی و خشک و مناطق سنگی است. بخش هایی از گیاه که بیرون از زمین رشد می کند به عنوان دارو استفاده می شود.

مردم از این گیاه برای احتباس ادرار، یبوست، سرفه، انواع ناراحتی های مجاری ادرار مثل عفونت مجرای ادرار، درد کلیه و سنگ کلیه استفاده می کنند.

برخی افراد نیز برای درمان سوختگی و زخم ها این گیاه را روی پوست خود قرار می دهند.

چگونه اثر می کند؟

اطلاعات کافی برای نحوه عمل این گیاه در دست نیست.

موارد استفاده:

مدارک ناکافی برای: احتباس ادرار. یبوست. سرفه. عفونت مجرای ادرار. درد کلیه. سنگ کلیه. سایر شرایط. به منظور ارزیابی اثربخشی این گیاه برای این موارد مصرف به مستندات بیشتری نیاز است. 

 

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر مائده براتي