ان-استیل گلوکوز آمین

ان-استیل گلوکوز آمین

ان-استیل گلوکوز آمین از جدار خارجی نرم تنان به دست می آید. همچنین می تواند در آزمایشگاه ساخته شود. 

ان-استیل گلوکوز آمین را با سایر اشکال گلوکوز آمین مثل گلوکوز آمین سولفات و گلوکوز آمین هیدروکلرید اشتباه نگیرید. اشکال مختلف آن ممکن است اثرات مشابه نداشته باشند. 

بروشور دارویی فرآورده گلوکوز آمین را به دقت جهت اجزای آن مورد مطالعه قرار دهید. بسیاری از فرآورده های گلوکوز آمین حاوی گلوکوز آمین سولفات و گلوکوز آمین هیدروکلرید هستند. با وجود اینکه گلوکوز آمین سولفات و هیدروکلرید در ترکیب با ان-استیل گلوکوز آمین در فرآورده های موجود در بازار دارویی هستند، مطالعات انسانی در رابطه با آنها جهت درمان التهاب مفاصل و استخوان وجود ندارد. 

کیتوزان نیز یکی از اجزای فرآورده های حاوی گلوکوز آمین می باشد. کیتوزان یکی از اشکال تغییر یافته ان-استیل گلوکوز آمین می باشد. 

ان-استیل گلوکوز آمین به صورت خوراکی در موارد زیر استفاده می شود: التهاب مفاصل و استخوان، بیماری التهابی روده مثل کولیت زخمی و بیماری کرون.

ان-استیل گلوکوز آمین بصورت پوستی استفاده می شود تا لکه های تیره ناشی از پیری و تماس با آفتاب را کاهش دهد. 

چگونه کار می کند؟

ان-استیل گلوکوز آمین می تواند به حفظ جدار داخلی معده و روده کمک کند. 

شواهد کافی جهت مصرف ان-استیل گلوکوز آمین در موارد زیر موجود نیست: 

لکه های تیره ناشی از پیری و تماس با آفتاب: تحقیقات اولیه نشان می دهد که مصرف کرم حاوی ۲% ان-استیل گلوکوز آمین و ۴% نیاسینآمید بر روی صورت، لکه های تیره ناشی از پیری و تماس با نور خورشید را کاهش می دهد. 

بیماری التهابی روده: تحقیقات اولیه نشان می دهد که مصرف خوراکی یا مقعدی ان-استیل گلوکوز آمین ممکن است علایم بیماری التهابی روده  مثل کرون یا کولیت زخمی را در کودکان کاهش دهد. 

التهاب مفاصل و استخوان از دیگر مواردی است که نیاز به مدارک بیشتری جهت اثبات اثربخشی ان-استیل گلوکوز آمین می باشد. 

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر هاجر اوجی