خطمی

خطمی

 خطمی یک گیاه است که از گل و برگ آن جهت ساخت دارو استفاده می شود.

خطمی برای تسکین آسیب های دهان و گلو، سرفه های خشک و التهاب برونش استفاده میشود. همچنین برای دردهای معده و مثانه نیز کاربرد دارد.

بعضی از مردم برای درمان زخم، خطمی را در یک پانسمان مرطوب(ضماد) قرار میدهند و مستقیما روی پوست استفاده میکنند یا آن را به آب وان اضافه کرده و حمام میکنند.

در غذاها بعنوان یک ماده ی رنگ زا استفاده میشود.

چگونه اثر میکند؟

گل خطمی حاوی ترکیبات مخاط مانندی است که گلو و دهان را محافظت کرده و تسکین میدهد.

اطلاعات ناکافی:

  • التهاب برونش
  • معده درد
  • مشکلات مثانه
  • اسهال
  • آسیب گلو و دهان
  • سرفه های خشک
  • زخم: وقتی مستقیم روی پوست استفاده شود یا به آب وان افزوده شود.
  • سایر شرایط

مدارک بیشتری نیاز است تا بتوان خطمی را برای موارد استفاده ی ذکر شده موثر شمرد.

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر فاطمه عمادی