هفت بند

هفت بند

هفت بند یک گیاه است. کل گیاه گل دار برای ساخت دارو استفاده میشود.

هفت بند برای برونشیت، سرفه، التهاب لثه و زخمهای دهان و گلو مصرف میشود. همچنین برای مشکلات ریوی، پوستی و احتباس آب نیز استفاده میشود. برخی از هفت بند برای کاهش تعریق ناشی از سل و توقف خونریزی استفاده میکنند.

چگونه عمل میکند؟

هفت بند ممکن است سبب کاهش تورم شود. همچنین ممکن است از تشکیل پلاک دندانی جلوگیری کند.

مدارک ناکافی:

  • التهاب لثه. مطالعات بیان داشته اند که عصاره ریشه هفت بند ممکن است بصورت دهانشویه برای درمان التهاب لثه موثر باشد. التهاب لثه بدلیل پلاک دندانی، یک لایه از بزاق و باکتری که روی دندان و در خط لثه و دندان ایجاد میشود، رخ میدهد. بنظر میرسد که عصاره هفت بند سبب کاهش خونریزی و التهاب لثه میشود احتمالا به دلیل اینکه با تشکیل پلاک مداخله میکند.
  • برونشیت
  • مشکلات ریوی
  • مشکلات پوستی
  • احتباس آب
  • کاهش تعریق ناشی از سل
  • توقف خونریزی
  • سایر شرایط

مدارک بیشتری نیاز است تا بتوان هفت بند را برای موارد استفاده ی ذکر شده موثر شمرد

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر فاطمه عمادی