مغز هسته زرد آلو

مغز هسته زرد آلو

مغز هسته زرد آلو قسمت داخلی هسته ی زرد آلو است که جهت تولید روغن و سایر ترکیبات شیمیایی  برای اهداف دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. علی رغم تمام نگرانی های مربوط به خطرات آن، برای درمان سرطان کاربرد دارد. مغز هسته زرد آلو بصورت خوراکی یا تزریقی استفاده میشود.

چگونه کار میکند؟

مغز هسته زردآلو حاوی یک ترکیب سمی به نام آمیگدالین است. در بدن این ترکیب یه سیانید تبدیل میشود که زهر آلود است. در گذشته این مسئله مطرح بود که مغز هسته زردآلو میتواند علیه سرطان موثر باشد زیرا این باور وجود داشت که آمیگدالین در ابتدا توسط سلولهای سرطانی دریافت شده و به سیانید تبدیل میشود.  این امید وجود داشت که آمیگدالین فقط به تومور آسیب وارد کند اما مطالعات نشان دادند این حقیقت ندارد. آمیگدالین در واقع در معده تبدیل به سیانید میشود. سیانید سپس وارد بدن شده و میتواند آسیب های جدی ایجاد کند از جمله مرگ

احتمالا غیر موثر:

  • سرطان، بنظر میرسد که مصرف خوراکی مغز هسته زردآلو یا آمیگدالین(Laetrile)، ماده فعال مغز هسته زردآلو، برای درمان سرطان موثر نیست.
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر فاطمه عمادی