پیرگیاه

پیرگیاه

پیرگیاه یک گیاه می باشد که از تمام قسمت گل دهی گیاه برای ساخت دارو استفاده می شود.

با وجود نگرانی های جدی ایمنی، مردم از این گیاه برای مقابله با کرم ها و کولیک (از انواع صرع، حالتی که نوزاد بدون هیچ دلیل و چاره ای به گریه کردن ادامه می دهد) استفاده می کنند. همچنین از شیره این گیاه برای دوره های نامنظم یا دردناک قاعدگی (دیسمنوره) و صرع استفاده می شود.

بعضی مواقع شیره آن را به صورت مستقیم برروی لثه قرار می دهند تا از خونریزی جلوگیری شود.

 

چگونه عمل میکند؟

اطلاعات کافی درباره ی نحوه عملکرد پیرگیاه وجود ندارد.

اطلاعات ناکافی برای:

  • کولیک
  • کرم ها
  • صرع
  • دوره های نامنظم یا دردناک قاعدگی (دیسمنوره)
  • جلوگیری از خونریزی دندان، وقتی که مستقیما در محل خونریزی قرار داده شود.
  • سایر شرایط

مدارک بیشتری نیاز است تا بتوان پیرگیاه را برای موارد استفاده ی ذکر شده موثر شمرد.

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
سیدمحمود حیدری