عشقه انگليسي

عشقه انگليسي

بررسی اجمالی خواص عشقه انگليسي


بررسي اجمالي

عشقه انگليسي يك نوع درخت مو مي باشد. برگ هاي اين گياه را براي مصارف دارويي استفاده مي كنند.

مردم گياه عشقه را به صورت خوراكي ، براي التهاب گلو و انسداد راه هاي هوايي ، بهبود عملكرد ريه در افراد با التهاب برونشيال ها ، خلط آور ، بيماري هاي كبدي ، بيماري هاي طهال ، درد مفاصل ، نقرس و ... استفاده مي كنند.

استفاده موضعي از گياه عشقه براي تسكين سوختگي ، پينه ، عفونت هاي پوستي ، التهاب ، دردهاي عصبي ، عفونت هاي قلرچي ، درد مفاصل و التهاب عروق  و .. مي باشد.

نحوه عملكرد 

گياه عشقه باعث تحريك غدد موكوسي مي شود و داراي خاصيت اكسپكتورانت يا خلط آوري است. 

اين خاصيت باعث بهبود عملكرد ريه در افراد با مشكلات تنفسي به علت التهاب و انسداد راه هاي تنفسي مي شود.

گياه عشقه همچنين داراي خاصيت آنتي اكسيدانت نيز مي باشد.

 

موارد استفاده عشقه انگليسي


شواهد ناكافي

برنشيت

تحقيقات به تازگي نشان داده اند كه استفاده خوراكي ،از شربت سرفه ( پروسپان،Abrilar) و يا قطره هاي خوراكي (Prospan Herbal Drops) كه حاوي برگ درخت عشقه مي باشد  تنها و يا همراه با درمان هاي روتين  به مدت يك تا سه هفته ممكن است  باعث بهبود عملكرد ريه در برونشيت  كودكان مي شود.

اما هنوز براي اين نتيجه گيري كه اين بهبود ناشي از برگ عشقه است ، درمان هاي روتين و يا دوره بيماري زود است.

شواهد بيشتري براي اثبات اثربخشي عشقه در بيماري هاي كبدي ، بيماري هاي طحال ، درد مفاصل و التهاب، بيماري هاي كيسه صفرا ،زخم هاي پوستي ، دردهاي عصبي ، بيماري هاي قارچي و....نياز است.

عوارض جانبی عشقه انگليسي


عوارض جانبي

شربت هاي گلودرد (پروسپان ، panoto ، Athos، Abrolar ) شامل عصاره برگ گياه عشقه است ،استفاده از آن سه بار در روز و به مدت يك هفته امكان دارد كه بي خطر باشد.

برگ گياه عشقه در صورتي كه به صورت خوراكي استفاده شود ممكن است باعث تحريكات پوستي و حتي ممكن است باعث يك سري مشكلات گوارشي شود.

توصيه هاي خاص و هشدارهاي مصرف

بارداري و شيردهي

اطلاعات كافي در راستاي مصرف عشقه در بارداري و شيردهي موجود نيست ، بهتر است جانب احتياط را رعايت كرده و در اين دوران استفاده نشود.

كودكان

استفاده خوراكي از شربت هاي ضد سرفه از جمله پروسپان و يا قطره هاي گياهي (پروسپان) كه حاوي عشقه است به صورت روزانه و به مدت ٢٠ روز ،امكان دارد كه بي خطر باشد.

تداخلات عشقه انگليسي


تداخلات

اطلاعات كافي در راستاي تداخلات گياه عشقه موجود نمي باشد.

مقدار مصرفی مجاز عشقه انگليسي


جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
دکتر مارال حق نگهدار
دکتر مارال حق نگهدار