پیچک سمی آمریکایی

پیچک سمی آمریکایی

بررسی اجمالی خواص پیچک سمی آمریکایی


پیچک سمی آمریکایی یک گیاه است که از ساقه آن جهت تهیه دارو استفاده می شود. 

مردم پیچک سمی آمریکایی را جهت مشکلات هضم استفاده می کنند. همچنین به عنوان محرک عرق کردن، عامل قابض و به عنوان تونیک استفاده می کنند. 

چگونه عمل می کند؟

اطلاعات کافی در خصوص نحوه عملکرد پیچک آمریکایی موجود نیست. 

موارد استفاده پیچک سمی آمریکایی


شواهد کافی جهت مصرف پیچک سمی آمریکایی در موارد زیر موجود نیست و نیاز به مدارک بیشتری جهت اثبات اثربخشی دارد: 

  • مشکلات هضم
  • محرک عرق کردن
  • قابض
  • تونیک

عوارض جانبی پیچک سمی آمریکایی


اطلاعات کافی در خصوص ایمنی مصرف پیچک سمی آمریکایی موجود نیست. میوه آن حاوی مواد سمی می باشد. 

توصیه ها و هشدارهای مخصوص

بارداری و شیردهی: اطلاعات کافی در خصوص ایمنی مصرف پیچک آمریکایی در دوران بارداری و شیردهی موجود نیست. بهتر است احتیاط کنید و از مصرف آن اجتناب کنید. 

تداخلات پیچک سمی آمریکایی


اطلاعات کافی در خصوص تداخلات پیچک سمی آمریکایی موجود نیست. 

مقدار مصرفی مجاز پیچک سمی آمریکایی


جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
دکتر هاجر اوجی
دکتر هاجر اوجی