پیچک سمی آمریکایی

پیچک سمی آمریکایی

پیچک سمی آمریکایی یک گیاه است که از ساقه آن جهت تهیه دارو استفاده می شود. 

مردم پیچک سمی آمریکایی را جهت مشکلات هضم استفاده می کنند. همچنین به عنوان محرک عرق کردن، عامل قابض و به عنوان تونیک استفاده می کنند. 

چگونه عمل می کند؟

اطلاعات کافی در خصوص نحوه عملکرد پیچک آمریکایی موجود نیست. 

شواهد کافی جهت مصرف پیچک سمی آمریکایی در موارد زیر موجود نیست و نیاز به مدارک بیشتری جهت اثبات اثربخشی دارد: 

  • مشکلات هضم
  • محرک عرق کردن
  • قابض
  • تونیک
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر هاجر اوجی