خولنجان

خولنجان

بررسی اجمالی خواص خولنجان


خولنجان گياهي از دسته زنجبيل مي باشد. از ساقه زيرزميني افقي اين گياه (ريزوم) جهت تهيه دارو استفاده مي شود.

خولنجان براي درمان تب، اسپاسم عضلات، گاز روده، و تورم(التهاب)، از بين بردن باكتري ها و به عنوان محرك استفاده مي شود. 

چگونه كار مي كند؟

خولنجان حاوي مواد شيميايي مي باشد كه بخش هاي مشخصي در مسير تورم(التهاب) را مسدود مي كنند. 

موارد استفاده خولنجان


اطلاعات ناكافي در مورد: خونريزي. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه استعمال ٤ ميلي ليتر از محصول بخصوصي شامل خولنجان، شيرين بيان، آويشن، گزنه گوشتي و ميوه انگور (Ankafer bloodstopper) بر روي پوست، ميزان خونريزي در حين عمل جراحي را كاهش مي دهد ولي زمان جراحي را كاهش نمي دهد. بررسي ديگري نشان مي دهد استفاده از اين محصول، خونريزي بعد از جراحي دندان را كاهش مي دهد. مدارك بيشتري لازم است تا ميزان اثربخشي خولنجان بر مواردي مثل گاز روده، عفونت، اسپاسم، تب، تورم(التهاب) و موارد ديگر، مشخص شود. 

عوارض جانبی خولنجان


گیاه خولنجان برای بیشتر افراد بالغ هنگام مصرف به صورت خوراکی و در مقادیر غذایی، احتمالا بی خطر است.

مصرف خولنجان بصورت خوراکی به عنوان دارو و همچنین استعمال پوستی آن بصورت ترکیبی با شیرین بیان، آویشن، گزنه گوشتی و انگور (Ankaferd blood stopper) ممکن است بی خطر باشد.

هشدار ها و احتیاطات ویژه:

دوران بارداری و شیردهی: در مورد مصرف خولنجان در دوران بارداری و شیردهی اطلاعات کافی وجود ندارد بنابراین از مصرف آن در این دوره خودداری کنید.

 

تداخلات خولنجان


در صورت مصرف خولنجان و ضداسیدها مراقب باشید.

داروهای ضداسید، اسید معده را کاهش می دهند. خولنجان اسید معده را افزایش می دهد بنابراین ممکن است اثربخشی داروهای ضداسید را کاهش دهد.

بعضی از داروهای ضد اسید شامل کلسیم کربنات، دی هیدروکسی آلومینیوم سدیم کربنات، ماگالدرات، منیزیم سولفات، آلومینیوم هیدروکساید و غیره می باشند.

داروهای کاهنده اسید معده (H2 Blockers) با خولنجان تداخل دارند.

از آن جا که خولنجان ممکن است اسید معده را افزایش دهد، ممکن است اثربخشی داروهای کاهنده اسید معده از دسته H2 Blocker ها را کاهش دهد.

بعضی از داروهای این دسته شامل سایمتیدین (Tagamet)، رانیتیدین (Zantac)، نیزاتیدین (Axid)، و فاموتیدین (Pepcid) می باشند.

داروهای مهارکننده پمپ پروتونی که باعث کاهش اسید معده می شوند با خولنجان تداخل دارند.

از آن جا که خولنجان باعث افزایش اسید معده می شود، ممکن است اثربخشی داروهای کاهنده اسید معده با مکانیسم مهارکنندگی پمپ پروتونی(PPIs) را کاهش دهد.

بعضی از داروهای این دسته شامل امپرازول (Prilosec)، لانزوپرازول (Prevacid)، رابپرازول (Aciphex)، پنتوپرازول (Protonix) و اس امپرازول (Nexium) می باشد.

مقدار مصرفی مجاز خولنجان


جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
دکتر نازنين پاشا
دکتر نازنين پاشا