كوببس

كوببس

بررسی اجمالی خواص كوببس


بررسي اجمالي

كوببس يك گياه است. از ميوه ي خشك با رشد كامل اما نرسيده اين گياه در مصارف دارويي استفاده مي كنند.

مردم اين گياه را در موارد زير استفاده مي كنند :

١.به عنوان مدر در راستاي كاهش احتباس آب استفاده مي كنند.

٢.همچنين در يك سري عفونت هاي خاص انگلي در روده به نام amoebic dysentry نيز استفاده مي شود.

٣.درمان گاز هاي روده اي

٤.بيماري گونورا

٥.سرطان

٦. نرم كردن موكوس

در صنايع غذايي از اين گياه به عنوان طعم دهنده استفاده مي كنند.

نحوه عملكرد :

اين گياه حاوي كوببيك اسيد است كه ممكن است برروي مجاري ادراري و تنفسي اثر بگذارد.

موارد استفاده كوببس


شواهد ناكافي

نياز به شواهد بيشتري در راستاي اثر بخشي اين گياه در افزايش ادرار ، نفخ ، گنوروريا ، سرطان ، نرم شدن موكوز و .... مي باشد.

عوارض جانبی كوببس


عوارض جانبي 

كوببس در بسياري از افراد هنگامي كه به صورت خوراكي استفاده شودبي خطر  است. اما بهتر عوارض احتمالي آن شناخته نشده است.

توصيه هاي مصرف و هشدارهاي ويژه 

بارداري و شيردهي

اطلاعات كافي در راستاي مصرف اين گياه در دوران بارداري و شيردهي در دسترس نيست . بهتر است در اسن دوران استفاده نشود.

عفونت و التهاب معده و روده

اين گياه ممكن است باعث آسيب به دستگاه گوارش شود، در صورتي كه اين مشكلات را داريد بهتر است استفاده نشود.

مشكلات كليوي

​​​​​​​در اين بيماران بهتر است اين گياه استفاده نشود.

تداخلات كوببس


تداخلات 

تداخلات جزيي

آنتي اسيد  ، اين دسته دارويي براي كاهش اسيد معده استفاده مي شود. كوببس باعث افزايش اسيد معده مي شود. با افزايش اسيد معده اثربخشي داروهاي آنتي اسيد كاهش پيدا مي كند.

برخي از اين داروها 

 • كلسيم كربنات
 • دي هيدروكسي آلومينيوم سديم كربنات
 • منيزيم سولفات 
 • آلومينيوم هيدروكسات و ...

داروهاي كاهنده اسيد معده ( H2 blockers)

كوببس باعث افزايش اسيد معده مي شود. در راستاي افزايش اسيد معده كوببس ممكن است باعث كاهش اثربخشي برخي داروهاي H2 blockers مي شود.

برخي از داروها شامل :

 • سايمتيدين
 • رانيتيدين
 • فاموتيدين

داروهاي كاهندهاسيد معده (proton pump inhibitors) :

كوببس باعث افزايش اسيد معده مي شود ، در نتجه استفاده همزمان آن بااين دسته دارويي باعث كاهش اثربخشي اين داروها مي شود.

از جمله اين داروها :

 • امپرازول
 • لانزوپرازول
 • رابپرازول
 • پنتوپرازول
 • اس امپرازول

 

مقدار مصرفی مجاز كوببس


جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
دکتر مارال حق نگهدار
دکتر مارال حق نگهدار