آلفا-آلانین

آلفا-آلانین

آلفا-آلانین یک آمینواسید غیر ضروری است که در بدن ساخته می شود، بنابرین نیازی نیست از راه غذا تامین شود. آمینواسیدها اجزای سازنده پروتئین ها هستند. 

ممکن است با اسامی ال-آلفا آلانین یا دی-آلفا آلانین مواجه شوید. ال اشاره به ایزومر چپ گرد و دی اشاره به ایزومر راست گرد آلفا-آلانین دارد. ال و دی اشکال آینه ای یکدیگر هستند. 

آلفا-آلانین جهت افت قند خون (هیپوگلیسمی)، کاهش آب وابسته به اسهال، بیماری کبدی، بزرگی خوش خیم پروستات، خستگی، استرس، برخی از بیماری های ارثی مثل بیماری ذخیره ای گلیکوژن، اختلال سیکل اوره استفاده می شود. 

چگونه عمل می کند؟

آلفا-آلانین یک آمینو اسید است که روی سطح قند خون اثر می گذارد. 

آلفا-آلانین ممکن است در موارد زیر موثر باشد: 

افت قند خون (هیپوگلیسمی) در افراد مبتلا به دیابت نوع ۱: برخی از تحقیقات نشان می دهد که مصرف خوراکی ال-آلفا-آلانین موجب افزایش سطح قند خون در افراد دچار افت قند خون (به دلیل مصرف زیاد انسولین) می شود. ال-آلفا-آلانین همچنین از افت شدید قند خون در طول شب جلوگیری می کند. 

شواهد کافی جهت مصرف آلفا-آلانین در موارد زیر موجود نیست و نیاز به مدارک بیشتری جهت اثبات اثربخشی آن در این موارد می باشد: 

کاهش آب وابسته به اسهال: مطالعات نتایج متفاوتی را در خصوص اثربخشی ال-آلفا-آلانین در درمان کاهش آب ناشی از اسهال نشان می دهند. 

بیماری وراثی ذخیره ای گلیکوژن: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ال-آلفا-آلانین ممکن است سبب بهبود برخی از علایم این بیماری شود. اما موجب بهبود همه علایم نمی شود. 

اسکیزوفرنی: تحقیقات اولیه نشان می دهد که دی-آلفا-آلانین ممکن است به کارکرد بهتر داروهای رایج در درمان برخی از علایم اسکیزوفرنی کمک کند. 

سایر مواردی که نیاز به مدارک بیشتر جهت اثبات اثربخشی دارند: 

  • بیماری کبدی
  • بزرگی خوش خیم پروستات
  • خستگی
  • استرس
  • اختلال سیکل اوره
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر هاجر اوجی