سیاه توسه

سیاه توسه

سیاه توسه یک گیاه است که پوست پیر و یا حرارت دیده آن برای تهیه دارو استفاده می شود. از لحاظ نوشتاری سیاه توسه (Alder buckthorn) با European buckthorn اشتباه گرفته نشود.

به عنوان ملین، تونیک و یک ماده در فرمول سرطان Hoxsey استفاده می شود.

چگونه عمل می کند؟

پوست آن شامل مواد شیمیایی است که به وسیله تحریک روده به عنوان ملین به کار می رود.

امکان دارد موثر باشد برای:

  • یبوست. سیاه توسه دارای مواد شیمیایی خاصی است که به عنوان مسهل عمل می کنند. به نظر می رسد مانند کاسکارا برای خلاصی از یبوست عمل می کند.

اطلاعات ناکافی برای:

  • سرطان 
  • سایر مشکلات

مدارک بیشتری نیاز است تا بتوان آن را برای موارد استفاده‌ی ذکر شده موثر شمرد.

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر طناز خسروی