توت سیاه

توت سیاه

از میوه رسیده و پوست ربشه توت سیاه جهت تهیه دارو استفاده می شود. 

توت سیاه به عنوان ملین و جهت درمان آبریزش بینی استفاده می شود. 

چگونه عمل می کند؟

توت سیاه حاوی پکتین می باشد که به عنوان ملین عمل می کند. 

اطلاعات ناکافی برای: 

  • یبوست
  • آبریزش بینی

مدارک بیشتری مورد نیاز است تا بتوان اثربخشی توت سیاه را در موارد بالا اثبات نمود. 

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر هاجر اوجی