گل کتانی زرد

گل کتانی زرد

گل کتانی زرد گیاه است. کل گیاه برای دارو استفاده می شود.

مردم  از این گیاه برای اختلالات دستگاه گوارش و ادراری استفاده می کنند. علاوه بر این برای کاهش تورم، تخلیه آب از طریق افزایش تولید ادرار (به عنوان یک دیورتیک)، و عرق کردن کاربرد دارد.

بعضی افراد گیاه گل کتانی زرد را به طور مستقیم برروی پوست به منظور درمان هموروئید، زخم، بثورات پوستی و زخم های پا استفاده می کنند.

چگونه عمل می کند؟

اطلاعات کافی برای کاربردهای این گیاه وجود ندارد.

اطلاعات ناکافی:

  • مشکلات گوارشی
  • مشکلات دستگاه ادراری
  • کاهش تورم.
  • به عنوان یک "قرص آب" (دیورتیک)
  • هموروئید (هنگامی که به صورت موضعی استفاده شود.)
  • زخم (هنگامی که به صورت موضعی استفاده شود)
  •  بثورات جلدی (هنگامی که به صورت موضعی استفاده شود.)
  • سایر شرایط.
  • شواهد بیشتر برای ارزیابی اثربخشی این گیاه در این موارد نیاز است.
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر درنا دوانی