روغن ترپنتین

روغن ترپنتین

روغن ترپنتین از رزین درختان کاج خاص ساخته شده است. این روغن برای مصارف دارویی استفاده می شود.

روغن ترپنتین را با آدامس ترپنتین، که رزین است، اشتباه نکنید.

روغن ترپنتین به صورت موضعی برای درد مفصلی، درد عضلانی، درد عصبی و درد دندان استفاده می شود.

بعضی افراد گهگاه بخار روغن ترپنتین  را برای کاهش احتقان قفسه سینه که همراه با برخی از بیماری های ریوی ارخ می دهد، تنفس می کنند.

در مواد غذایی و نوشیدنی، از فرم تقطیر شده این روغن به عنوان طعم دهنده استفاده می شود.

در صنعت، از روغن ترپنتین به منظور سنتز صابون و مواد آرایشی و همچنین به عنوان حلال رنگ استفاده می شود.

چگونه عمل می کند؟

فرم اینهالر روغن ترپنتین می تواند باعث کاهش احتقان شود. فرم موضعی آن نیز با ایجاد قرمزی و گرما میتواند درد بافتهای زیرین را تسکین دهد.

اطلاعات ناکافی

مصرف موضعی

  • دندان درد
  • درد مفصلی، عضلانی و عصبی

فرم اینهالر

  • مشکلات ریه
  • سایر شرایط

شواهد بیشتر برای ارزیابی اثربخشی روغن ترپانتین برای این موارد استفاده نیاز است.

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر درنا دوانی