علف سوزان

علف سوزان

بررسی اجمالی:

علف سوزان یک گیاه است و همه بخش های آن به عنوان دارو استفاده می شود.

مردم چای این گیاه را برای قطع خونریزی در هموروئید، قطع خونریزی ماهیانه در سیکل قاعدگی و سایر خونریزی های رحمی استفاده می کنند.

برخی افراد این گیاه را برای شستن زخم های خونی مستقیما روی پوست قرار می دهند.

چگونه اثر می کند؟

این گیاه شامل ترکیبات شیمیایی است که جلوی خونریزی را می گیرند.

موارد استفاده:

مدارک ناکافی برای: قطع خونریزی. اسهال. شست وشوی زخم های خونی در صورت مصرف مستقیم روی زخم. سایر شرایط. به منظور ارزیابی اثربخشی این گیاه برای این موارد مصرف به مستندات بیشتری نیاز است. 

جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
جهت مشاهده این قسمت به قسمت کاربری وارد شوید
به اشتراک بگذارید
آواتار کاربر
دکتر مائده براتي