داروها سیکلوسپورین
Ciclosporin

Cyclosporine modified:

Transplant rejection prophylaxis: Prophylaxis of organ rejection in kidney, liver, and heart transplants (commonly used in combination with an antiproliferative immunosuppressive agent and corticosteroid).

Rheumatoid arthritis: Treatment of severe, active rheumatoid arthritis (RA) not responsive to methotrexate alone

Psoriasis: Treatment of severe, recalcitrant plaque psoriasis in non-immunocompromised adults unresponsive to or unable to tolerate other systemic therapy

Cyclosporine non-modified:

Transplant rejection (prophylaxis): Prophylaxis of organ rejection in kidney, liver, and heart transplants (commonly used in combination with an antiproliferative agent and a corticosteroid)

Transplant rejection, chronic (treatment): May be used for the treatment of chronic rejection (kidney, liver, and heart) in patients previously treated with other immunosuppressive agents. Note: While approved for the treatment of chronic organ rejection, other therapies are clinically preferred in this setting.

داروها سیپروفلوکساسین
Ciprofloxacin

تجویز داروی سیپروفلوکساسین در کودکان جهت درمان عفونت های ادراری پیچیده و التهاب لگنچه و کلیه صورت می گیرد.

تجویز داروی سیپروفلوکساسین در کودکان و بزرگسالان برای پیشگیری از پیشرفت و وقوع سیاه زخم می باشد.

تجویز داروی سیپروفلوکساسین در بزرگسالان جهت درمان عفونت مجاری ادراری، درمان التهاب مجاری ادرای و مثانه در خانم ها، التهاب باکتریایی مزمن مثانه، عفونت مجاری تحتانی تنفسی (بدتر شدن برونشیت)، سینوزیت، عفونت پوست و ساختارهای مربوط به پوست، عفونت مفاصل و استخوان، عفونت داخل شکمی (به همراه مترونیدازول)، درمان اسهال عفونی، درمان تب تیفوئید، درمان عفونت گونوره مجاری ادراری و گردن رحم، درمان نومونی، درمان تجربی تب های نوتروپنیک (به همراه پیپراسیلین)، صورت می پذیرد.

داروها کلوبوتینول
Clobutinol

Symptomatic treatment of nonproductive cough

داروها کلونیدین
Clonidine

داروی کلونیدین به اشکال دارویی مختل وجود دارد که هر یک عملکرد خاصی دارد:

  1. کلونیدین فرم سریع رهش: کنترل افزایش فشار خون
  2. کلونیدین فرم پیوسته رهش: کنترل بیش فعالی، کنترل افزایش فشار خون
  3. کلونیدین تزریق اپی دورال: مصرف به همراه اپیوئید ها جهت کنترل دردهای شدید در بیماران سرطانی، موثر در کنترل دردهای نوروپاتی
  4. کلونیدین پچ پوستی: کنترل افزایش فشار خون

داروها دگزامتازون
Dexamethasone

عمدتا به عنوان یک ضدالتهاب یا سرکوب کننده‌ی ایمنی در درمان بیماریهای مختلف با ریشه‌ی آلرژیک، پوستی، غدد درون‌ریز، خونی، التهابی، تومور، سیستم عصبی، کلیوی، تنفسی، روماتیسمی و خود ایمنی به کار میرود. ممکن است در درمان ادم مغزی، تورم مزمن، به عنوان یک داروی تشخیصی، تشخیص سندروم کوشینگ و ضد تهوع استفاده شود.

داروها دکسترومتورفان
Dextromethorphan

درمان علامتی سرفه‌ای که بر اثر سرماخوردگی یا محرکهای استنشاقی به وجود آمده است.

داروها دیکلوفناک
Diclofenac

دیکلوفناک در دسته دارویی ضد التهاب غیر استروییدی قرار دارد و در اشکال دارویی کپسول، قرص، شیاف و محلول خوراکی موجود است. موارد مصرف هر یک به صورت زیر می باشد:

  • کپسول دیکلوفناک: جهت تسکین دردهای خفیف تا متوسط.
  • قرص های سریع رهش دیکلوفناک: جهت تسکین دردهای خفیف تا متوسط، دردهای قاعدگی، درمان حاد و مزمن روماتویید ارتريت و آرتروز.
  •  قرص های آهسته رهش دیکلوفناک: درمان مزمن روماتویید ارتريت و آرتروز.
  • محلول خوراکی دیکلوفناک: درمان حاد ميگرن
  • شیاف دیکلوفناک: درمان علامتی روماتوييد ارتريت و آرتروز.

داروها دورزولامید
Dorzolamide

قطره چشمی دورزولامید در درمان فشار بالای کره چشم در بیماران با فشار خون چشم یا بیماری گلوکوم با زاویه ی باز استفاده می شود.

داروها جنتامایسین
Gentamicin

جنتامایسین یک آنتی بیوتیک است و جهت درمان عفونت باکتریایی، معمولا ارگانیسم های گرم منفی شامل سودوموناس، پروتئوس، سراتیا، و استافیلوکوک های گرم مثبت تجویز می شود.

بعلاوه این دارو جهت درمان عفونت استخوانی، عفونت مجاری تنفسی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت شکمی و مجاری ادراری، عفونت خونی و اندوکاردیت عفونی تجویز می گردد.

داروها گليسرين
Glycerin

يبوست،كاهش فشار داخل چشم،كاهش ادم قرنيه.گليسرين به صورت خوراكي براي كاهش فشار داخل جمجمه اي تجويز ميشود