داروها استامینوفن
Acetaminophen

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

داروها استامینوفن+کافئین
Acetaminophen+Caffeine

Pain: For the temporary relief of pain caused by headache or muscle aches

داروها استامینوفن+کافئین+کدئین
Acetaminophen+Caffeine+Codeine

Pain: Management of mild to moderate pain associated with conditions such as arthritis, headache, dental pain, myalgia, dysmenorrhea, or pain following trauma or surgical procedures

داروها استامینوفن+کدئین
Acetaminophen+Codeine

استامینوفن کدئین جهت تسکین درد تجویز می گردد.

داروها کافئین
Caffeine

محلول کافئین سیترات جهت درمان ایست تنفس در نوزادان نارس تجویز می گردد. همچنین از کافئین و سدیم بنزوات در درمان دپرس تنفسی حاد (داروی انتخابی نیست) و از کافئین (برچسب OTC)در ایجاد هوشیاری ذهنی یا بیدار ماندن هنگام خستگی استفاده می شود.

داروها کلروفنیرامین
Chlorpheniramine

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

داروها کدئین
Codeine

قرص کدئین جهت درمان دردهای ملایم تا متوسط تجویز می گردد.

داروها فنیل‌افرین
Phenylephrine

درمان افت فشار خون، کاربرد در موارد شوک، کاربرد در بی دردی موضعی، کاربرد در تاکی کاردی فوق بطني، کاربرد به عنوان ضد احتقان