آسیب های عصبی بر اثر تداخل دارویی هالوپریدول و متامفتامین
آسیب های عصبی بر اثر تداخل دارویی هالوپریدول و متامفتامین

مغز و اعصاب

بازدید : 2778

قرص یا آمپول هالوپریدول، یک داروی ضد روان پریشی معمول است که برای درمان مصرف بیش از حد متامفتامین در اورژانس استفاده می شود.

بر اساس گزارش منتشر شده از مجله علوم اعصاب،  مصرف این دارو به همراه داروی متامفتامین ممکن اس تداخل ایجاد نموده و سبب تخریب نورون های GABAergic گردد و حتی در برخی از بیماران ایجاد تشنج و اختلالات حرکتی hyperkinetic نماید.

برایان یاماموتو، از دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون و همکارانش به موش ها محلول متامفتامین یا سالین را در طی یک دوره ی هشت ساعته، با هالوپریدول یا بدون آن تزریق کردند. همچنین داروی هالوپریدول را نیز قبل از دوره ی 8 ساعته و در نیمه ی این دوره ی هشت ساعته به موش ها داده شد. محققان دریافتند که موش هایی که هالوپریدول دریافت می کنند، تقریبا پنج برابر افزایش سطح گلوتامات در سابستنشیا نیگرا را تجربه کرده اند.

حتما بخوانید تداخلات دارویی چیست

سابستنشیا نیگرا چیست؟

سابستنشیا نیگرا یا ماده سیاه منطقه ای از مغز است که با اختلالات حرکت مرتبط است. بیماری پارکینسون یکی از شایع ترین بیماری هاست که به دلیل دژنراسیون یا تحلیل نورونها در قسمتی از مغز میانی بنام ماده سیاه (سابستنشیا نیگرا) اجاد می گردد.

حتما بخوانید خواب عمیق با عملکرد شناختی در پارکینسون ارتباط دارد

آن ها همچنین نشانه های دیگری از سمیت GABAergic 0، شامل بیان نامناسب و تخریب اسیدهای نوکلئیک را در  سابستنشیا نیگرا مشاهده کردند.

از نظر نویسنده نبود این نورون ها ممکن است بیماران را به سمت ایجاد اختلالات حرکتی و اختلالات حرکتی و تشنج های هیپوکینتیک سوق دهند.

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...