یک داروی رد شده برای آرتریت ممکن است در درمان اعتیاد به اوپیوئیدها کمک کند
یک داروی رد شده برای آرتریت ممکن است در درمان اعتیاد به اوپیوئیدها کمک کند

داروهای جدید

بازدید : 1266

یک آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی نوع 2 (CB2) که در یک کارآزمایی بالینی موفق به کاهش درد استئوآرتریت نشد، می تواند به عنوان یک درمان برای اعتیاد به اوپیوئید به عرصه بازگردد. محققان دانشگاه ایندیانا بلومینگتون (IU Bloomington) در آزمایشهایی بر روی موش ها، متوجه شدند که این دارو که به نام LY2828360 شناخته شده است، ممکن است از وابستگی به اوپیوئیدها و وابستگی فیزیکی در هنگام استفاده از داروهای ضد درد حاوی اوپیوئیدها جلوگیری کند. 

آن ها مشاهده کردند که این ترکیب می تواند درد نوروپاتی را متوقف کند و علائم وابستگی به مواد افیونی را کاهش دهد. آندرئا هوهمن، استاد گروه روانشناسی و علوم مغز گفت: "پتانسیل برای شروع مصرف سریع این دارو در ترکیب با داروهای مبتنی بر مواد مخدر برای درمان درد و کاهش اعتياد باعث می شود که این کشف بسیار مهم باشد. 

ما از قبل می دانستیم که این دارو برای استفاده در انسان، ایمن است، بنابراین برای ورود به آزمایش های انسانی، مشمول بسیاری از موانع نظارتی نمی شود." این مطالعه در شماره فوریه مجله فارماکولوژی مولکولی ( Molecular Pharmacology)  منتشر شد. در یک کارآزمایی بالینی که توسط شرکت الی لیلی و همکاران انجام شد، LY2828360 نه دارای اثر و نه دارای سمیت بر روی بیماران مبتلا به درد استئوآرتریت بود. با این حال، استفاده از داروی مذکور در درمان انواع دیگر درد و کاهش وابستگی به مواد افیونی تاکنون مورد آزمایش قرار نگرفته است. 

هوهمن گفت، "این واقعیت که این ترکیب در آزمایش بالینی برای استئوآرتریت موثر نبود به این معنا نیست که در حالت های مختلف کاهش درد نمی تواند مؤثر باشد."

منبع: Medscape

دکتر احسان امیری اردکانی
دکتر احسان امیری اردکانی