سازمان دارو و غذای آمریکا تصمیم دارد مصرف نیکوتین در ساخت سیگار را تا یک سوم کاهش دهد.
سازمان دارو و غذای آمریکا تصمیم دارد مصرف نیکوتین در ساخت سیگار را تا یک سوم کاهش دهد.

سلامت عمومی

بازدید : 1572

شرکت های دخانیات تحت فشار برنامه های سخت گیرانه اداره غذا و داروی آمریکا مجبور به کاهش میزان نیکوتین در سیگار شدند. بر اساس پیشنهادی که دیروز منتشر شد میزان نیکوتین در اکثر سیگارهای موجود باید به یک سوم کاهش پیدا کند و  از حدود 1.5 میلی گرمی نیکوتین در هر سیگار به 0.3 تا 0.5 میلی گرم کاهش یابد. نیکوتین سیگار عامل اعتیاد آور بودن آن است.

بر اساس یک تحلیل، این تغییر باعث می شود که 5 میلیون نفر در سال اول سیگار را ترک کنند و از مصرف سیگار توسط 33 میلیون نفر تا سال 2100 جلوگیری شود. FDA در حال حاضر به دنبال دریافت بازخورد ها و مشاهده ی واکنش ها به این طرح است، اما منتقدان هشدار می دهند که این امر می تواند منجر به ایجاد بازار سیاهی پر سود برای سیگار های با نیکوتین بالا شود.

 ایده ی اجبار شرکت های دخانیات برای کاهش میزان نیکوتین در سیگار یا هدف اعتیاد آوری کمتر سیگار های تولیدی سالهاست مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما مطالعات نشان داده است که وقتی مقدار نیکوتین در فرآورده های دخانی کاهش می یابد مصرف نیکوتین در مصرف کنندگان سیگار، تنها کمی کمتر از نیکوتینی است که قبلا دریافت می کردند. به منظور جبران مشکل کاهش نیکوتین، سیگاری ها به طور غریزی تعداد سیگارهای بیشتری از همان نوع می کشند، با نفس های عمیق تر تلاش بیشتر در دریافت نیکوتین می کنند و با حلقه کردن دست ها پیرامون هوا مانع از پخش شدن نیکوتین در هوا می شوند.

دکتر احسان امیری اردکانی
دکتر احسان امیری اردکانی