مطالعات نشان می دهد استرس اجتماعی منجر به تغییر در باکتری های روده می شود
مطالعات نشان می دهد استرس اجتماعی منجر به تغییر در باکتری های روده می شود

مغز و اعصاب

بازدید : 1661

براساس یک مطالعه جدید توسط دانشگاه ایالتی جورجیا، قرار گرفتن در معرض استرس روانشناختی به شکل تعارض اجتماعی، باکتری های روده ای را در موش های همستر سوری، تحت تاثیر قرار می دهد. از مدت ها قبل گفته شده است که انسان ها در برابر مسائل مختلف احساسات روده ای از خود نشان می دهند، اما چگونگی ارتباط این احساسات روده ای با مغز هنوز مشخص نشده است. بر اساس تحقیقات انجام شده اثبات شده است فلور روده که جامعه پیچیده ای از میکروارگانیسمهایی است که در دستگاه گوارش انسانها و دیگر حیوانات زندگی می کنند، می توانند سیگنال هایی را به مغز ارسال و از مغز دریافت کنند. علاوه بر این، داده های اخیر نشان داده است که استرس می تواند فلور روده را دچار تغییر و تحول کند. محققان در ایالت جورجیا بررسی کردند که آیا استرس اجتماعی خفیف فلور روده را در موش های همستر سوری تغییر می دهد و اگر چنین باشد، آیا این پاسخ در حیواناتی که "برنده" ی حالت های رقابتی هستند در مقایسه با کسانی که "بازنده" ی این حالات هستند، تفاوت دارد؟ در این مطالعه، دو همستر مذکر بالغ کنار یک دیگر قرار گرفتند و به سرعت شروع به رقابت کردند و نتیجه حیوان برنده و بازنده مورد بررسی قرار گرفتند. فلور روده این جانوران پس از یک بار رویارویی و پس از نه بار رویارویی مورد نمونه گیری قرار گرفت. نمونه برداري در گروه کنترل همسترهايي که هيچگونه زوجي نداشتند و در نتيجه هيچگونه استرس اجتماعي نداشتند نیز انجام گرفت. یافته های محققان در مجله تحقیقات مغزی رفتاری ( Journal Behavioural Brain Research) منتشر شده است. دکتر کیم هوهمن، استاد برجسته علوم اعصاب در دانشگاه ایالتی جورجیا، گفت: "ما متوجه شدیم که حتی یک بار قرار گرفتن در معرض استرس اجتماعی موجب تغییر در فلور روده می شود، و هر چه تعداد مواحهه حاد بیشتری با عوامل استرس زا وجود داشته باشد این تغییر  بیشتر می شود. از آنجا که "بازنده ها" ترشح بیش از هورمون استرس نسبت به" برندگان "نشان می دهند، ما ابتدا فرض کردیم که تغییرات فلور در حیوانات بازنده بیش از حیواناتی است که برنده شده اند. به طور جالبی ما متوجه شدیم که استرس اجتماعی، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده شد، منجر به تغییر کلی مشابه در فلور شد، هر چند که باکتری های خاصی که تحت تاثیر قرار گرفتند، در برنده ها و بازنده ها تا حدودی متفاوت بود. ممکن است تأثیر استرس اجتماعی برای حیوانات بازنده نسبتا بیشتر باشد، اما ما نمی توانیم آن را با قوت و اطمینان بگوییم. "یکی دیگر از یافته های منحصر به فرد از نمونه های گرفته شده، این بود که در حیواناتی که همواره به صورت جفت زندگی می کردند فارغ از این که جانور برنده یا بازنده باشد فلور آن ها پس از آزمایش با فلور آن ها قبل از آزمایش هم بستگی هایی را نشان می داد.  هوهمن گفت: "این یک نتیجه گیری جذاب است. به نظر می آید برخی از باکتری ها پیش بینی می کنند که یک حیوان تبدیل به یک برنده یا یک بازنده شود!" دکتر بنویت چاسایینگ، استادیار موسسه عصب شناسی در ایالت جورجیا معتقد است: "این یافته ها نشان می دهد که ارتباط دو جانبه بین استرس و فلور وجود دارد؛ همان گونه که استرس بر فلور روده اثر می گذارد برخی گونه های خاص باکتری نیز پاسخ جانور به استرس را تحت تاثیر قرار می دهند."

 

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...