کمبود پروتئین TTP دلیلی بر تخریب بافت استخوانی
کمبود پروتئین TTP دلیلی بر تخریب بافت استخوانی

ارتوپدی

بازدید : 1519

در مطالعات پزشکی جدید انجام شده بر بافت استخوانی موش ها، فقدان یک پروتئین حیاتی به نام TTPکه نقش اصلی را در کنترل التهابات استخوانی دارد، می تواند منجر به تحلیل و از بین رفتن سریع استخوان شود.

پس از حذف ژن تولید کننده پروتئین تریس تتراپرولین (Tristetraprolin) که به اختصار آن را TTP می نامند، از ساختار بدن موش ها، استخوان های ایجاد شده در این حیوانات به مراتب پیرتر و فرسوده تر از موش های دارای این ژن بود. نتیجه این آزمایش که در بازه زمانی 9 ماه موش ها را مورد پایش قرار داد، این بود که موش های بدون ژن تولید کننده پروتئین TTP تقریباً 20 درصد کاهش در تولید استخوان دهان را تجربه کردند.

حتما بخوانید رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند از استخوان ها در زنان یائسه محافظت کند

بعلاوه نتایج نشان داد که تولید بیش از حد پروتئین TTP نیز در موش ها منجر به کاهش 13 درصدی در ساخت و تخریب استخوان نسبت به موش های نرمال می شود.

پروتئین TTP به عنوان یک کنترل کننده التهاب شناخته شده است، اما سرعت تولید آن در بدن همراه با پیری، کاهش می یابد.

نتایج تحقیق می تواند اثر عمیقی روی مدیریت سلامت استخوان در سالمندان به عنوان جمعیتی در خطر بالاتر برای پوکی استخوان و پریودنتیت داشته باشد.

به گفته ی کیت کرکوود، نویسنده ی اصلی و پروفسور در دپارتمان بیولوژی دهان در دانشگاه بوفالو

نقل قول از متخصصان پزشکیپروتئین TTP مانند یک ترمز در سیستم است. بدون آن، التهاب و فقدان استخوان بدون کنترل خواهد بود. اما ما دلایل اصلی این مسئله را که چرا میزان تولید TTP با افزایش سن، کاهش می یابد نمی دانیم. بنابراین فهمیدن فاکتور های پشت پرده ی تولید TTP و ارتباطش با تخریب استخوان، قدم اول به سوی طراحی رویکرد های درمانی است.

هدف محققان این است که بررسی هایشان را به سمت مطالعات مشابه در انسان ها در استانه پیری، پیش ببرند. چرا که طبق مطالعا انجام شده تولید بیش از حد TTP در موش های جوان، حفاظت علیه التهاب را افزایش داده، و تولید و تخریباستخوان را 13% کاهش می دهد. با این حال، افزایش در پروتئین اثری روی تعداد استئوکلاست ها ندارد.

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی