تست ادرار ممکن است سن بیولوژیکی شما را تشخیص دهد
تست ادرار ممکن است سن بیولوژیکی شما را تشخیص دهد

آسیب شناسی و آزمایشگاه

بازدید : 1428

به نظر می رسد سن شما یک عدد مشخص است، اما سن بیولوژیکی شما چگونه است؟ سن بیولوژیکی سن واقعی بدن شما است، بدون در نظر گرفتن اینکه چندین سال پیش شما بدنیا آمده اید. به گفته ی محققان در چین، آن ها راهی را یافتند تا سن بیولوژیکی را از طریق تست ادراری ساده تشخیص دهند. امید است که این تست بتواند در طب پیشگیری برای تشخیص ریسک اینکه فرد به بیماری های مرتبط با سن مبتلا می شود، استفاده شود. تئوری های بسیاری پست پرده ی اینکه چه چیزی باعث پیری بدن می شود وجود دارد. یکی از آن ها این است که پیری توسط آسیب اکسیداتیو به سلول ها و بافت ها ایجاد می شود. همین بیومارکر است که به گفته ی محققان، آن ها قادر به اندازه گیری آن می باشند به گفته ی دکتر جیان پینگ کای، یکی از محققان درگیر در مطالعه، محصولات جانبی اکسیژن که در طول متابولیسم عادی تولید شده اند می توانند باعث آسیب اکسیداتیو به بیومولکول های سلول ها مانند DNA شوند. هر چه قدر ما پیر می شویم، از آسیب اکسیداتیو افزاینده رنج می بریم، بنابراین سطوح مارکر های اکسیداتیو در بدنمان افزایش می یابد. یکی از این مارکر ها، که 8-oxoGsn نامیده می شود، در مطالعات ادراری حیوانات یافت شد که همزمان با سن افزایش می یابد. کای و همکارانش شروع به کار کردند تا ببینند آیا این مسئله برای انسان ها نیز صحیح است یا خیر. آن ها 8-oxoGsn  را در 1228 فرد چینی که بین 2 و 90 سال سن داشتند، اندازه گرفتند. آن ها افزایش مرتبط با سنی را در بیومارکر برای شرکت کنندگانی یافتند که بیشتر از 21 سال سن داشتند. محققان امیدوارند که این تست بتواند برای پیش بینی احتمال توسعه ی بیماری های مرتبط با سن و همچنین تشخیص اثربخشی درمان های آینده ی طراحی شده برای کاهش سرعت فرایند های پیری، استفاده شود.

منبع:healthline

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی