SMC داروی daratumumab) darzalex®) را برای بیماران مبتلا به میلوما در اسکاتلند تایید کرد
SMC داروی daratumumab) darzalex®) را برای بیماران مبتلا به میلوما در اسکاتلند تایید کرد

داروهای جدید

بازدید : 2196

Daratumumab یک آنتی بادی مونوکلونال است که با استفاده از سیستم ایمنی خود بیمار علیه سلول های میلوما می جنگد تا رشد آن ها را متوقف کند.

این دارو با هدف تک درمانی تایید شده است و می تواند به عنوان خط چهارم درمان میلومای عود کننده استفاده شود. درمان قبلی این بیماری داروهای protease inhibitor از جمله bortezomib( (velcade، یا داروی immunomodulator از جمله (lenalidomide (revlimid بوده است.

ادامه خبر در www.pharmaceutical-technology.com

متن خبر از شایسته امین