خفاش ها ابولا را گسترش می دهند: آن ها برای نجنگیدن با ویروس ها تکامل یافته اند
خفاش ها ابولا را گسترش می دهند: آن ها برای نجنگیدن با ویروس ها تکامل یافته اند

ویروس شناسی

بازدید : 3938

خفاش ها سرپناهی برای برخی ویروس های مرگبار شناخته شده از جمله ابولا، ماربورگ، نیپاه و سارس فراهم می کنند. اکنون ما ممکن است بدانیم چرا حیوانات می توانند این ویروس های مرگبار را تحمل کنند؛ زیرا پرواز کردن کار بسیار سختی است! پنگ ژو از واحد ویروس شناسی موسسه ی ووهان در چین و همکارانش، سیستم ایمنی خفاش ها و پستانداران بدون توانایی پرواز را بررسی کردند. آن ها بر روی رشته های آزاد DNA در سلول کار کردند. این رشته ها ممکن است در اثر ابتلا به یک عفونت ویروسی به وجود آمده باشد زیرا ویروس ها، سیستم تکثیر DNA در سلول را به یغما می برند تا از آن برای تکثیر ژنوم خودشان استفاده کنند. اما این وضعیت می تواند در فعالیت شدید نیز رخ بدهد؛ زمانی که در اثر این فعالیت سنگین، رادیکال های آزاد تولید شده و به DNA سلول آسیب می زنند و تکه هایی از آن را جدا می کنند. اغلب پستانداران نیاز به فعالیت چنان سنگینی ندارند که سبب تکه تکه شدن DNAشان شود. به همین علت، اگر سیستم ایمنی این حیوانات یک تکه ی آزاد DNA شناسایی کند، آن را به منزله ی یک عفونت ویروسی تلقی کرده و به آن حمله می کند. سرآغاز این عملیات، مولکول خاصی است که STING نامیده می شود که عفونت ویروسی را در یک ماده ی ضد ویروس به نام اینترفرون غرق می کند. باری، خفاش ها، به عنوان پستاندار، پرواز می کنند و این یک فعالیت فوق العاده شدید است، بنابراین معمولا تکه هایی از DNA آن ها جدا می شود. این اتفاق می توانست سبب آن شود که سیستم ایمنی خفاش به بافت خودی حمله کند. به منظور اجتناب از این وضعیت، به نظر می رسد خفاش ها طوری تکامل یافته اند که واکنش های خفیف تری نسبت به عفونت های ویروسی از خود نشان دهند و این امر سبب تحمل خفاش و ویروس نسبت به یکدیگر می شود. تیم تحقیقاتی ژو، یک عفونت ویروسی را به گلبول های سفید خون موش و خفاش چینی نعل اسبی القا کردند. تولید اینترفرون در سلول موش حداقل 10 برابر بیشتر بود. آن ها ژن پروتئین STING را در 30 نوع خفاش و 10 گونه ی پستاندار فاقد توانایی پرواز از جمله انسان بررسی کردند. ژن STING در خفاش ها در یک نقطه ی خاص، یک اسید آمینه ی سرین از دست داده بود ولی در سایر پستانداران، این اسید آمینه محفوظ بود. با این کار، خفاش ها قادرند عفونت های ویروسی را تحمل کنند. ژو می گوید:"خفاش های وحشی انواع ویروس ها را برای مدت طولانی حمل می کنند و کنترل آن ها مشکل است." جان مک کنزی از دانشگاه کورتین استرالیا اما می گوید:" پاسخ کم به ویروس ها الزاما بد نیست. حالا وقت آن رسیده که ما یاد بگیریم چگونه خفاش ها علیرغم حمل ویروس، سالم و خوب باقی می مانند؟"

منبع: newscientist 

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر