تزریق واکسن آنفلوانزا خطر مرگ در اثر نارسایی قلبی را به نصف کاهش می دهد
تزریق واکسن آنفلوانزا خطر مرگ در اثر نارسایی قلبی را به نصف کاهش می دهد

سلامت عمومی

بازدید : 1508

یک مطالعه ی مروری بزرگ می گوید در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، دریافت واکسن آنفلوانزا خطر مرگ به هر دلیل را، چه در طی فصل آنفلوانزا و چه در بقیه ی سال، کاهش می دهد و همچنین خطر بستری شدن به خاطر مشکلات قلبی-عروقی را کم می کند. هیده کاتسو فوکوتا می گوید:" مطالعه ی متا آنالیز ما استفاده ی گسترده تر واکسن آنفلوانزا در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را تایید می کند. اگرچه مطالعات بالینی کنترل شده ی منتشر شده ای در مورد اثر واکسن آنفلوانزا بر وضعیت بالینی مبتلایان به نارسایی قلبی وجود ندارد، این اثر در مطالعات کوهورت مشاهداتی نشان داده شده است". در هر حال، نتایج به دست آمده هنوز قابل اتکا نیستند زیرا در مورد جمعیت اندکی بوده اند. محققان می گویند برای نتیجه گیری در مورد مزایای واکسن آنفلوانزا در بیماران قلبی، یک مطالعه ی بالینیِ اتفاقیِ بزرگ باید طراحی شود. در این پژوهش، محققان اطلاعات 5 مطالعه ی پیشین را تجزیه و تحلیل کردند که در آن ها، 78882 مریض مبتلا به نارسایی قلبی با سن 64 تا 75 سال بررسی شده بودند. این بیماران برای 1 تا 4 سال تحت بررسی بودند. واکسن آنفلوانزا در این بیماران سبب کاهش خطر مرگ تا 48 درصد، در فصل آنفلوانزا، و تا 21 درصد در باقی اوقات سال شده بود. ضمنا واکسیناسیون آنفلوانزا سبب کاهش خطر بستری شدن بیماران به خاطر مشکلات قلبی-عروقی تا 22درصد شده بود.

منبع: medscape  

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...