آفریقایی-آمریکایی ها، احتمالا کمتر به داروهای ضد هپاتیت سی با اثر مستقیم بر ویروس جواب می دهند
آفریقایی-آمریکایی ها، احتمالا کمتر به داروهای ضد هپاتیت سی با اثر مستقیم بر ویروس جواب می دهند

بیماری های عفونی

بازدید : 1381

یک مطالعه ی گذشته نگر بر روی کهنه سربازان ارتش آمریکا نشان می دهد احتمالا آفریقایی-آمریکایی ها کمتر به رژیم 12 هفته ای داروهای ضد ویروس با اثر مستقیم علیه هپاتیت سی پاسخ می دهند.  دکتر پیزگنا از دانشکده ی پزشکی دانشگاه UCLA می گوید این نتایج ممکن است منطق پاتوفیزیولوژیکال داشته باشد و درمان در این بیماران نیازمند دقت بیشتری باشد تا نتیجه ی بهتری حاصل شود. پیشتر، نشان داده شده بود که در سیاهپوستان آمریکایی احتمال وجود یک ژن که سبب عدم پاسخگویی به اینترفرون پگیله (به عنوان درمان قدیمی هپاتیت سی) می شود، بیشتر است که این امر سبب کاهش پاسخ گویی به درمان هپاتیت سی می گردد. به نظر می رسد هم اکنون نیز که داروهایی با اثر مستقیم بر روی ویروس در درمان هپاتیت سی به کار می روند، تفاوت نژادی باز هم سبب تفاوت در نتایج می شود. مطالعه ی دکتر پیزگنا و همکاران بر روی 1068 بیمار مبتلا هپاتیت سی، بر مبنای پاسخ به رژیم 12 هفته ای، درلس آنجلس انجام شد. برخی از این افراد دریافت کننده ی رژیم های قدیمی و برخی دریافت کننده ی رژیم های جدید (داروهای با اثر مستقیم) بودند. در افراد دریافت کننده ی رژیم جدید، میزان پاسخگویی سیاهپوستان به رژیم 12 هفته ای نسبت به سفیدپوستان کمتر بود (87.8 درصد در مقابل 92.4 درصد). این کم بودن اثر در هفته ی هشتم رژیم دارویی و بیماران مبتلا به ژنوتیپ 1 هپاتیت سی نیز بر قرار بود.

منبع: medscape   

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر