تکنولوژی جدید نمودار سیم کشی مغز را خواهد ساخت.
تکنولوژی جدید نمودار سیم کشی مغز را خواهد ساخت.

مغز و اعصاب

بازدید : 1377

مقاله ای منتشر شده در شماره ی 12 دسامبر ژورنال آنلاین eLife در مورد یک کار پژوهشی جدید توضیحاتی می دهد. این تحقیقات در ازمایشگاه پروفسور کارلوس لویس دانشگاه کلتک انجام شده است.

پروفسور لویس می گوید:

نقل قول از متخصصان پزشکیاگر یک مهندس برق بخواهد بفهمد که چه طور یک کامپیوتر کار میکند، اولین چیزی که باید بفهد این است که چه گونه قطعات مختلف به هم سیم کشی شده اند .

حتما بخوانید روش نوین در شناسایی آسیب های مغزی

پروفسور کارلوس لویسادامه میدهد:

نقل قول از متخصصان پزشکیبه همین نحو، ما باید بدانیم نورون ها چه گونه با هم اتصال و ارتباط دارند تا بفهمیم مغز چه طور کار می کند. وقتی دو نورون با هم ارتباط برقرار می کنند با ساختاری به نام سیناپس به هم وصل می شوند. سیناپس به معنای فاصله ای است که در آن هرکدام از نورون ها می توانند سیگنال های الکتریکی یا شیمیایی بهنورون دیگر بفرستد و بگیرد. حتی اگر چندین نورون خیلی به هم نزدیک باشند باز هم به سیناپس نیاز دارند تا بتوانند به صورت واقعی با هم ارتباط برقرار کنند.

آزمایشگاه پروفسور لویس متد جدیدی برای ردیابی جریان اطلاعات از سیناپس ها به نام   TRACT (Transneuronal Control of Transcription) ساخته است. با استفاده از مهندسی ژنتیک در دروسوفیلا (حشره ای کوچک و کوتاه عمر)، TRACT به محققان این اجازه را می دهد که مشاهده کنند کدام نورون ها "حرف می زنند" و کدام یک "گوش می کنند".

منبع: physician's weekly

شقایق زارعی
شقایق زارعی

برچسب ها :