تجویز اوپیوئید، ریسک ابتلا به عفونت های جدی و خطرناک را افزایش می دهد
تجویز اوپیوئید، ریسک ابتلا به عفونت های جدی و خطرناک را افزایش می دهد

پزشکی داخلی

بازدید : 1602

بر اساس مطالعه ی آنلاین چاپ شده در 13 فوریه در Annals of Internal Medicine داروهای اوپیوئیدی، مخصوصاً اوپیوئیدهای طولانی اثر یا با دوز بالا، ممکن است ریسک عفونت های خطرناک شامل، پنومونی تهاجمی، مننژیت، و باکترمی را افزایش دهند. مطالعات حیوانی نشان داده اند که دارو های اوپیوئیدی اثرات کاهندگی سیستم ایمنی را دارند. این داروها با مواد کشنده ی باکتری که توسط سلول های ایمنی تولید می شوند، تداخل دارند و پاسخ ایمنی ذاتی را کاهش می دهند. ضمنا تولید آنتی بادی ها و سایتوکاین ها را مهار می کنند. مطالعات انسانی قبلی نشان می دهند که دارو های اوپیوئیدی ریسک عفونت را در بیماران بستری شده پس از جراحی و در طول درمان برای سوختگی یا سرطان افزایش می دهد. سایر مطالعات، افزایش ریسک عفونت را در بیماران سرپایی خاص نشان می دهند. اکنون، مطالعه ی جدید شواهدی را نشان می دهند که اثرات کاهنده ی ایمنی اوپیوئیدها روی انسان هم صادق است. آندرو وایس از دانشگاه واندربیلت در ناشویل و همکارانش می گویند:" ما دریافتیم که اخیراً استفاده از اوپیوئیدها قویاً و دائماً با ریسک بیماری پنوموکوکوس تهاجمی در ارتباط است، و این ارتباط برای فرمولاسیون های طولانی اثر و با توان بالا، قوی تر است. به گفته ی نویسندگان، تجویز افیون باید محتاطانه باشد و بیماران مرتباً چک شوند، خصوصاً کسانی که در ریسک افزاینده ای برای عفونت قرار دارند و ممکن است به آسیب حساس باشند. قبل از تجویز اوپیوئید، پزشک باید با دقت تمام رویکرد های جایگزین و منطقی را برای تسکین درد بررسی کند. اکنون به نظر می رسد تصمیم برای تجویز اوپیوئید با درنظر گرفتن خطر عفونت های خطرناک باشد.

منبع:medscape

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی