یک واکسن سرطان که در مدل موشی فوق العاده خوب عمل می کند.
یک واکسن سرطان که در مدل موشی فوق العاده خوب عمل می کند.

سرطان و آنکولوژی

بازدید : 1802

یک واکسن سرطان مورد آزمایش، نتایج خوبی را در موش هایی که انواع مختلفی سرطان و متاستاز داشتند، نشان داده است و اکنون قرار است روی بیمارانی که سرطان دارند آزمایش شود. طبق گفته ی محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، در حیواناتی که با این واکسن تحت آزمایش قرار داشتند، 87 مورد از 90 موش مبتلا به سرطان درمان شدند، و بین 3 حیوانی که عود بیماری را تجربه کردند، تومور یک بار دیگر بعد از درمان ثانویه بازگشت. نتایج در موش هایی که تومور های سینه، کولون، ملانوم و لنفوم داشتند مشاهده شد. در این مطالعه از رویکردی به نام واکسیناسیون در محل استفاده گردید. در این استراتژی، عوامل افزایش دهنده ی ایمنی بدن به صورت موضعی در محل تومور تزریق می شوند، که پاسخ ایمنی سلول های T موضع را تحریک می کنند. سپس این سلول های T به سلول های سرطانی در بقیه ی بدن حمله می کنند. این مطالعه در 31 ژانویه در Sience Translational Medicine به چاپ رسیده است. نویسنده ی اصلی، دکتر رونالد لوی، می گوید که آزمایشات بالینی برای این واکسن هم اکنون برنامه ریزی شده اند. به گفته ی وی آزمایش فاز 1 درباره ی لنفوما آغاز می شود، و اگر نتایج خوبی داشت برای سایر انواع تومور ها نیز بکار می رود.

منبع: medscape

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی