مقابله با اپیدمی اووردوز: ایالات متحده تمام مشتقات فنتانیل را ممنوع می کند
مقابله با اپیدمی اووردوز: ایالات متحده تمام مشتقات فنتانیل را ممنوع می کند

سلامت عمومی

بازدید : 1828

دستگاه قضایی ایالات متحده پنج شنبه ی گذشته ممنوعیت همه ی مشتقات فنتانیل را، به علت سیر صعودی اووردوز با اوپیوئیدهای صنعتی، اعلام کرد. مقامات به دنبال یافتن نقاط ضعفی هستند که به واسطه ی آن ها تولید کنندگان، فنتانیل را که 50 بار از هروئین قوی تر است، به نحوی تغییر می دهند که به یک مخدر قابل عرضه تبدیل شود. دستگاه قضا می گوید: " هر کسی که مشتقات فنتانیل را داشته باشد یا وارد، توزیع یا تولید کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؛ درست همان طور که این پیگیرد شامل خود فنتانیل و سایر مخدرها می گردد". مقامات قضایی می گویند 20 هزار مرگ از بین 64 هزار مورد اووردوز با اوپیوئید گزارش شده در سال گذشته می تواند به خاطر  فنتانیل باشد؛ چه به فرم خالص آن و چه در ترکیب با سایر اوپیوئیدها مانند هروئین. با توجه به کاهش تجویز اوپیوئیدها در دو سال گذشته، فنتانیل تبدیل به ارزان ترین جایگزین برای معتادان شده است. این ماده به سادگی از طریق فروشگاه های زیرزمینی اینترنتی قابل دسترسی است و اغلب مقادیر آن هم از طرق بسیار معمولی مانند مرسولات پستی به ایالات متحده وارد می شود. مقامات ایالات متحده می گویند اغلب این مرسولات پستی از چین می آی، در حالی که مسئولان پکن این مسئله را انکار می کنند. دستگاه قضایی آمریکا معتقد است این تصمیم، ماموران مبارزه با مواد مخدر را در راه توقیف قاچاقچیان فنتانیل و مواد مشتق شده از آن توانمند تر می کند.

منبع: medicalxpress  

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر