پروپرانولول ممکن است نیاز به یک درمان اضطراری برای PTSD را مرتفع کند
پروپرانولول ممکن است نیاز به یک درمان اضطراری برای PTSD را مرتفع کند

روانپزشکی

بازدید : 2156

تحقیق جدیدی به مجموعه پژوهش های قبلی در رابطه با اثر مثبت پروپرانولول در کنترل بیماری اضطراب پس از حادثه یا PTSD افزوده شده است. محققان در دانشگاه مک گیل در مونترئال کانادا دریافتند که این دارو می تواند تثبیت خاطرات حادثه را متوقف کرده و اثرگذاری منفی احساسی آن ها را تخفیف دهد. بیماران مبتلا به PTSD که تحت درمان با پروپرانولول قرار گرفته بودند، در مقایسه با دریافت کنندگان دارونما، در هنگام به خاطر آوری حادثه، اثرات احساسی منفی کمتری از خود بروز دادند. به گفته ی محققان، پیش درمانی با پروپرانولول، یک رژیم دارویی مبتنی بر تئوری تثبیت خاطرات، می تواند یک درمان جدید و موثر برای PTSD باشد. اثرات مشاهده شده با پیش درمانی پروپرانولول در این مطالعه، با درمان اصلی PTSD یعنی درمان های رفتاری-شناختی قابل مقایسه بوده است. ضمنا این اثر قابل مقایسه، در مقایسه با داروهای مهارگر بازبرداشت سروتونین یا SSRIs که توصیه شده ترین دسته ی دارویی برای کنترل PTSD هستند، نیز صادق است. اگر این نتایج در مطالعات دیگر نیز تکرار شوند، مهار تثبیت خاطرات به وسیله ی پروپرانولول می تواند به عنوان جدید ترین درمان PTSD مطرح شود.

منبع : medscape

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر