نخستین کودکان سه والده می توانند امسال در بریتانیا زاده شوند
نخستین کودکان سه والده می توانند امسال در بریتانیا زاده شوند

زنان و زایمان

بازدید : 1465

کودکان سه والده می توانند امسال در بریتانیا زاده شوند. دو مورد از این موارد توسط کمیته ی سیاستگزاری جنین شناسی و زادآوری انسانی بریتانیا یا HFEA تایید شده اند تا در مرکز زادآوری نیوکاسل عملی شوند. این تولدها اولین موارد از این تکنیک نوین و عظیم نیستند که در سال 2016 توسط جان ژانگ و همکاران در نیویورک ابداع شد، چرا که بعد از این مواردی از این نوع زادآوری در اوکراین گزارش شد. باری، انگلستان اولین کشوری است که تکنیک درمان جانشینی میتوکندریایی یا MRT، و به دنبال آن جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی ارثی را به طور رسمی تایید می کند. به دنبال این تایید، تیم مرکز تحقیقاتی نیوکاسل در سال 2016 اولین گواهی انجام رسمی این تکنیک را اخذ کردند و اکنون، HFEA دو مورد را برای عملیاتی کردن تایید کرده است. پس از تایید این دو مورد به ترتیب در آگوست و اکتبر 2017 ممکن است عملیات انجام این دو باروری آغاز شده باشد. یک سخنگوی مرکز تحقیقات نیوکاسل اعلام کرد که این مرکز به دلیل مخفی نگه داشتن هویت بیماران نمی تواند جزییات خبری از این موارد بیان کند. این عملیات بسیار مشابه با لقاح مصنوعی یا همان IVF است با این تفاوت که از محتوای ژنتیکی سه فرد، به جای دو فرد استفاده می کند. این تکنیک برای بانوانی که در محتوای ژنتیکی میتوکندریشان جهش دارند استفاده می شود. زیرا محتوای ژنتیکی این اندامک تنها از مادر به نوزاد می رسد و در صورت مشکل دار بودن، می تواند سبب بروز بیماری های کشنده در نوزاد شود. در تکنیک MRT محتوای ژنتیکی معیوب میتوکندری مادر، با محتوای سالم یک اهدا کننده جایگزین می شود. نوزاد شکل گرفته، دارای محتوای ژنتیکی از یک پدر، دارای اسپرم، یک مادر، دارای تخمک، و درصد اندکی از محتوای ژنتیکی یک اهدا کننده است. در هر دو مورد در حال انجام، مادر دارای نقصی ژنتیکی در محتوای ژنوم میتوکندریایی خود است که سبب بروز سندرمی به نام MERRF می گردد. جزییات درز کرده از جلسه ی تایید HFEA نشان دهنده ی ان است که این کار، یک پروژه ی عظیم و تاثیر گذار در حیات بلند مدت بشر قلمداد شده است.

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر