میگرن و ریسک بیماری های قلبی-عروقی
میگرن و ریسک بیماری های قلبی-عروقی

قلب و عروق

بازدید : 2352

با توجه به مطالعه ای که 31 ژانویه در ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شد، میگرن با افزایش ریسک سکته قلبی، سکته مغری، ترومبوز سیاهرگی و فیبریلاسیون دهلیزی یا آریتمی در ارتباط است. با سیبویه همراه شوید تا با نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه آشنا شوید.

دکتر کاسمر آدلبرگ و همکاران در دانشگاه آرهوس در دانمارک یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت در سرتاسر کشور انجام دادند تا ریسک سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری شریان های محیطی، ترومبوز سیاهرگی، فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی و نارسایی قلبی بین 51032 بیمار مبتلا به میگرن و 510320 نفر از گروه کنترل از جمعیت معمولی مورد بررسی قرار گیرد.

بین میگرن با سکته قلبی، سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک، ترومبوز سیاهرگی و فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی ارتباط مشاهده شد ولی همبستگی قابل توجهی با بیماری شریان محیطی یا نارسایی قلبی وجود نداشت. این همبستگی ها در کوتاه مدت(تا یک سال) بعد از تشخیص بویژه برای سکته مغری قویتر از طولانی مدت (تا 19 سال) بودند. 

نویسندگان می گویند میگرن ممکن است یک ریسک فاکتور برای اغلب بیماری های قلبی عروقی باشد.

 

مطالب مرتبط____________________________________________