غذا و داروی ایالات متحده اولین محلول خوراکی برای درمان اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیله را تایید کرد
غذا و داروی ایالات متحده اولین محلول خوراکی برای درمان اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیله را تایید کرد

داروهای جدید

بازدید : 1656

طبق گفته ی شرکت CutisPharma سازمان غذای و داروی آمریکا محلول خوراکی ونکومایسین هیدروکلراید (با نام تجاری Firvanq) را برای درمان اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیله و انتروکولیتیس ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، حتی سویه های مقاوم به متی سیلین را تایید کرده است. دکتر نیل مونی، مدیر اجرایی این شرکت می گوید:"تایید Firvanq گام مهمی برای تامین تنها گزینه ی خوراکی برای درمان اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیله، یک عفونت مرگبار که سالانه بیش از نیم ملیون آمریکایی را درگیر می کند، می باشد".

تاریخ تعیین شده برای ورود این دارو به بازار، آوریل 2018 می باشد.

منبع: medscape

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر