ممکن است یک واکسن آنفلوانزای جهانی در راه باشد
ممکن است یک واکسن آنفلوانزای جهانی در راه باشد

آلرژی و ایمنی

بازدید : 1283

محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس می گویند ممکن است راه جدیدی برای شکست دادن مکانیسم های دفاعی ویروس آنفلوانزا یافته باشند، که می تواند راه جدیدی را برای یک واکسن موثری درون بینی باز کند. با مطالعه ی ژنوم ویروس آنفلوانزا، محققان باور دارند ممکن است راهی رابرای توسعه ی یک واکسن جهانی آنفلوانزا پیدا کنند. آن ها می گویند واکسن را در حیوانات امتحان کرده و نتایج مثبتی به دست آورده اند. آن ها در حال برنامه ریزی برای امتحان کردن واکسن درون بینی خود روی حیواناتی مبتلا به دو سویه ی ویروس، و سپس انسان ها هستند. در صورت جواب دادن، این واکسن می تواند به عنوان یک واکسن علیه همه ی سویه های ویروس آنفلوانزا و یک واکسن جهانی مطرح باشد.

منبع: healthline

دکتر محسن رنجبر
دکتر محسن رنجبر