کاهش استرس با نیم ساعت ورزش در گروه های آمادگی جسمانی در مقایسه با ورزش انفرادی
کاهش استرس با نیم ساعت ورزش در گروه های آمادگی جسمانی در مقایسه با ورزش انفرادی

سلامت عمومی

بازدید : 1875

ورزش کردن با یک دوست ممکن است برای سلامت شما بهتر از ورزش انفرادی باشد. تحقیقات جدید نشان می دهد که جهت کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی، تمرین گروهی، مانند یک کلاس تناسب اندام، ممکن است باعث کاهش استرس به میزان تقریبی یک چهارم شود، این در حالی است که ورزش انفرادی نمی تواند چنین تغییری ایجاد کند.
این مطالعه که در مجله ی انجمن پوکی استخوان( American Osteopathic academy )منتشر شد، به طور خاص روی تقریبا 70 دانشجوی پزشکی در دانشکده ی پزشکی پوکی استخوان دانشگاه نیوانگلند متمرکز شد و به پیگیری و follow کردن کسانی که نیم ساعت در کلاس های تناسب اندام گروهی تمرین کردند پرداخت. اینن مطالعه دانشجویان رادر سه گروه مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد : گروه اول کسانی که به تنهایی کار می کردند، گروه دوم کسانی که با یک یا دو همکار کار می کردند و گروه سوم کسانی که اصلا تمرین نمیکردند.

طبق نتایج مطالعه، در پایان دوره 12 هفته ای، گروهی که در کلاس های آمادگی جسمانی (Fitness Class) شرکت کرده بودند، کاهش سطح استرس خود را گزارش دادند و کیفیت زندگی فیزیکی، روحی و احساسی خود را بهبود بخشیدند. با توجه به مطالعه ی انجام شده، در حالی که افرادی که به تنهایی و یا با همکاران کار می کردند فقط کیفیت ذهنی و روحی را بهبود بخشیدند.
گروه کنترل بدون ورزش نیز هیچ گونه تفاوتی با وضعیت پیشین خود نداشتند.
نویسندگان این مطالعه نوشتند که شرکت در کلاسهای آمادگی جسمانی در هفته می تواند راه حلی برای بهبود سطح سلامت عاطفی و میزان استرس دانشجویان پزشکی باشد.
در حالی که این مطالعه می گوید که دانشجویان پزشکی به دلیل استرس، به عنوان Subject مورد نظر در مطالعه انتخاب شده اند اما یافته های مطالعه بصورت بالقوه برای دیگران نیز قابل تعمیم است.
مطالعات دیگر قبلا نشان داده است که فعالیت بدنی می تواند تأثیر مثبت بر سلامت روان داشته باشد.

نکته دیگر اینکه ممکن است اختیارات دانشجویان به تغییرات آنها بستگی داشته باشد، در این مطالعه خود افراد تصمیم گرفتند که به کدام یک از گروه های تمرینی وارد شوند، بنابراین میتوان نتیجه گرفت تمایلات خود افراد برای فعالیت های جسمی ممکن است در بهبود و پیشرفت آنها نقش اساسی و کلیدی داشته باشد.
با این حال، در طول دوره مطالعه "کسانی بودند که به طور فردی تمرین بیشتری انجام می دادند اما تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح استرس آنها و بهبود کیفیت زندگی حاصل نشد"

در کل می توان گفت یافته ها، مفهوم یک رویکرد ذهنی، جسمی و احساسی به سلامتی را که برای پزشکان و دانشجویان پزشکی ضروری است، پشتیبانی می کند.

لینک منبع : www.medicaldaily.com

متن خبر از حسام حسینعلی پور