اکسیژن درمانی پس از عمل در بیماران مبتلا به آپنه خواب می‌تواند میزان کربن دی اکسید را افزایش دهد
اکسیژن درمانی پس از عمل در بیماران مبتلا به آپنه خواب می‌تواند میزان کربن دی اکسید را افزایش دهد

بیهوشی

بازدید : 1407

تحقیقات نشان داده‌اند که بیماران با آپنه انسدادی تنفسی که پس از عمل اکسیژن درمانی می‌شوند افزایش میزان کربن دی‌اکسید را نشان می‌دهند.

فرانس چانگ (نویسنده ارشد و پرفسور بی‌هوشی دانشگاه تورنتو) می‌گوید: در این تحقیق از دی‌اکسید کربن درون پوستی (transcutaneous) برای اندازه گیری کربن دی‌اکسید استفاده کرده است. یافته‌ها نشان داده‌اند که 11.3 از افراد مورد مطالعه (مبتلایان به آپنه تنفسی) بیش از 55 میلی لیتر جیوه افزایش میزان کربن دی‌‌اکسید در خون‌شان نشان داده‌اند. این مساله نشان دهنده درجه‌ای از کاهش بازده تنفسی در شب‌های بعد از عمل به خصوص شب اول است.

دکتر چانگ: بیماران بعد از خروج از قسمت مراقبت‌های پس از بیهوشی (PACU) وارد بخش می‌شوند. در بخش توسط تیم درمانی مکمل‌های اکسیژن می‌گیرند ولی ما به میزان کربن دی‌اکسید خون شاید توجه نکنیم چون اکثر ما برای مانیتورینگ اشباع اکسیژن خون از وسیله اکسی متر بهره می‌بریم و به تعداد تنفس و میزان کربن دی‌اکسید توجه نداریم.

لینک منبع : www.anesthesiologynews.com

نویسنده: علی رضا ترابی‌جهرمی