تاثیر بازی‌های خشونت آمیز رایانه‌ای بر کودکان
تاثیر بازی‌های خشونت آمیز رایانه‌ای بر کودکان

روانپزشکی

تاریخ انتشار : 1397/10/18 بازدید : 219

تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر بازی های کامپیوتری بر افراد و بخصوص کودکان صورت گرفته و همگی بر این موضوع که خشونت موجود در بازی ها می تواند تاثیرات منفی بر جنبه های مختلف زندگی کودکان داشته باشد هم عقیده اند.

با این حال هنوز عده ای مخالف این موضوع هستند.

به منظور آزمودن این نظرات مخالف، محققین Dartmouth یک بررسی جامع، که شامل ۲۴ طرح تحقیقاتی مختلف در سراسر دنیا، طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ و بر روی بیش از ۱۷ هزار شرکت کننده در سنین ۹ تا ۱۹ سالگی، انجام دادند.

تمامی این مطالعات (در طول مدت ۳ ماه تا ۴ سال) به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه بازی های خشونت آمیز کامپیوتری منجر به تغییرات رفتاری خشونت آمیز در افراد در زندگی واقعی می‌شدند.

حتما بخوانید: تاثیر بازی‌های خشونت آمیز رایانه‌ای بر کودکان

مثال هایی از رفتارهای خشونت آمیز شامل وقایعی چون ضرب و شتم افراد، زد و خورد فیزیکی با مسئولین مدرسه و... بودند که توسط خود بچه ها، والدین، معلمین و همسالان آنها گزارش می شدند.

مطالعه Dartmouth، سه مورد از نظرات مخالفی را که به نحوی این ارتباط را زیر سوال برده بودند، مورد بررسی قرار داده است.

● به منظور پاسخ به ادعاهایی که اذعان داشتند مطالعات پیشین به علت در نظرگیری مواردی "غیر جدی" از خشونت و به عبارتی داشتن معیارهایی نادرست، باعث بزرگ جلوه داده شدن این ارتباط شده اند، این مطالعه تنها خشونت‌های فیزیکی واضحی که در طول مدت زمانی طولانی رخ داده بودند را مدنظر قرار داد.

علیرغم این سخت گیری ها در انتخاب معیارهای صحیح برای خشونت، مجدداً یافته‌ها این فرضیه را که، متعاقب انجام بازی های خشونت آمیز کامپیوتری، خشونت فیزیکی در افراد در زندگی حقیقی افزایش می یابد، تایید می کردند. 

● به منظور بررسی ادعاهایی که به این موضوع اشاره داشتند که بسیاری از مطالعات، سایر متغیرهایی که منجر به بروز رفتارهای خشونت آمیز می شوند را در نظر نگرفته اند، محققین Dartmouth به مقایسه میان مطالعاتی که این موارد را در نظر گرفته و آنهایی که این متغیرها را به حساب نیاورده بودند پرداختند.

نتیجه حاکی از آن بود که تنها اثری مختصر توسط این متغیرها بر میزان ارتباط بالای میان خشونت فیزیکی و بازی های خشونت آمیز اعمال میشود. بنابراین این ادعا ها نیز رد شدند.

●به منظور ارزیابی ادعاهایی که اذعان داشتند این ارتباط به علت سمت و سو گیری های با قصد و غرض مطبوعات علیه مطالعاتی که هیچ گونه ارتباط میان خشونت فیزیکی و بازی‌های ویدیویی خشونت‌آمیز یافت نکرده بودند، بیش از حد بزرگ نمایی شده است، محققین چندین بررسی مختلف به عمل آوردند که ثابت می کرد هیچگونه شواهدی بر این مدعا وجود ندارد.

محسن بصیری
محسن بصیری

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲