روش نوین در شناسایی آسیب های مغزی
روش نوین در شناسایی آسیب های مغزی

آسیب شناسی و آزمایشگاه

تاریخ انتشار : 1397/09/03 بازدید : 1337

آسیب و ضربه به سر میتواند اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر عملکرد بدن انسان داشته باشد، و همین امر میزان حساسیت و اهمیت تشخیص آنی آسیب های وارده بر مغز و هزاران سلول منفرد و ژن ها به صورت همزمان، را بالا برده است.

در مطالعه ایی که همین حوزه در مؤسسه ی ملی اختلالات نورولوژیکی و سکته (NINIDS)، بر روی موش ها صورت گرفته، امکان مطالعه لحظه ایی بر مغز و زیرنظر داشتن عملکرد سلول ها را فراهم نموده است. این دستاورد میتواند منجر به ارائه روش های درمانی دقیق در حوزه آسیب و ضربه به سر بشود (treatments for traumatic brain injury یا TBI).

در یکی از بخش های آزمایش، گروه به اثرات روش های درمانی دقیق در حوزه آسیب و ضربه به سر، روی فعالیت ژن در سلول های منفرد نگاهی انداخت.

آنها دریافتند که ژن های خاصی بین انواع مختلف سلولی بیشتر یا کمتر بیان شدند، و پیشنهاد آنها این بود که این ژن ها ممکن است نقش های مهمی را در TBI بازی کنند.

همچنین برخی از این ژن ها در برخی از بیماری های، مثل آلزایمر دخیل هستند، که ممکن است در توضیح اینکه چگونه TBI میتواند فاکتور خطری برای سایر اختلالات باشد، کمک کننده باشد. برای مثال، گروه های دکتر ها Yang و Gomez-Pinilla فعالیت جایگزینی را در ژن ها مشاهده کردند که در تنظیم پروتئین های آمیلوئید، که در آلزایمر تشکیل میشوند دخیل اند.

به خصوص، آنالیز ژنومی نشان داد که فعالیت ژن Ttr، که در هر دو انتقال هورمون تیروئید و جمع آوری پروتئین آمیلوئید در مغز دخیل است، در بسیاری از سلول های بدنبال TBI افزایش یافته و نشان میدهد که مسیر هورمون تیروئیدی ممکن است هدف بالقوه ای برای درمان باشد.

تیم های دکتر Yang و Gomez-Pinilla حیوانات را با هورمون تیروئیدی تیروکسین (T4) 1 و 6 ساعت بعد از آسیب مغزی درمان کرده و مشاهده کردند که این حیوانات در یادگیری و کار های حافظه ای در مقایسه با حیواناتی که دارونما دریافت کردند بسیار بهتر عمل میکنند.

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی