مصرف کافئین می تواند زندگی بیماران کلیوی را طولانی کند
مصرف کافئین می تواند زندگی بیماران کلیوی را طولانی کند

کلیه شناسی

بازدید : 1187

مصرف قهوه به زندگی طولانی در جمعیت عمومی مرتبط است. Miguel Bigotte Vieira و همکارانش، ارتباط مصرف کافئین با مرگ و میر در میان 2328 بیمار مبتلا به CKD را در یک گروه آینده نگر ایالات متحده را بررسی کردند.

این گروه یک رابطه معکوس وابسته به دوز بین کافئین و مرگ و میر ناشی از همه موارد را یافتند. در مقایسه با افرادی که در کمترین میزان مصرف کافئین قرار دارند، کسانی که در رده دوم، سوم و بالاتر قرار دارند 12٪، 22٪ و 24٪ کمتر در معرض خطر مرگ هستند که این ارتباط مستقل از اختلالات احتمالی شامل سن، جنس، نژاد، درآمد خانواده سالانه، سطح تحصیلات، GFR برآورد شده، نسبت آلبومین / کراتینین، فشار خون بالا ، سیگار کشیدن، دیس لپیدمی، شاخص توده بدنی، حوادث قلب و عروق قبلی و رژیم غذایی(مصرف الکل، کربوهیدرات ها، اسیدهای چرب اشباع نشده و اسیدهای چرب غیر اشباع) است.این نتایج نشان می دهد که توصیه های بیماران مبتلا به CKD برای نوشیدن بیشتر کافئین ممکن است مرگ و میر خود را کاهش دهد. این گزینه یک گزینه ساده، بالینی مفید و ارزان است.

لینک منبع : www.news-medical.net

متن خبر از مریم فلاحت