طبقه بندی مصرف داروها در بارداری
طبقه بندی مصرف داروها در بارداری

سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 1397/08/02 بازدید : 7363

بر اساس طبقه بندی سازمان غذا و دارو آمریکا FDA، مصرف دارو در بارداری به 5 گروه اصلی تقسیم می شوند. مصرف داروهای گروه A عموما در دوران حاملگی بی خطر بوده و داروهای گروه X در دوران حاملگی جزو داروهای ممنوعه هستند.

دارو های گروه A: مطالعات انسانی خطری را نشان نداده اند.

برای دارو های این دسته مطالعات کافی در خانم های باردار انجام شده و خطری را برای جنین در سه ماهه اول بارداری نشان نداده است، شواهدی از ریسک مصرف این داروها در ادامه دوران بارداری نیز وجود ندارد. به داروهای این دسته، داروهای مجاز در دوران بارداری نیز گفته می شود.

دارو های گروه B: شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

مطالعات بروی حیوانات، خطری برای جنین در دوران بارداری را نشان نداده است ولی مطالعات کافی و کنترل شده در خانم های باردار وجود ندارد؛ مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است ولی مطالعات کافی در زنان باردار، خطری را برای جنین در سه ماهه اول بارداری نشان نداده است و شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در ادامه دوران بارداری نیز وجود ندارد.

دارو های گروه C: امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

مطالعات در حیوانات نشان داده است که دارو های گروه C در دوران بارداری روی جنین اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی در مورد انسان در دست نیست؛ با این حال منافع استفاده از دارو در خانم های باردار ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد؛ یا ممکن است هیچ مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان موجود نباشد.

دارو های گروه D: شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

در دوران بارداری شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از دارو را اجتناب ناپذیر نماید و در مقابل منافع دارو، امکان پذیرش خطرات احتمالی نیز وجود داشته باشد.

دارو های گروه X: منع مصرف در دوران بارداری

 برای دارو های گروه X در دوران بارداری مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد اختلالات و ناهنجاری های جنینی بوده است، یا عوارض جانبی گزارش شده، تایید کننده ایجاد ناهنجاری و ایجاد خطر در جنین است، به دلیل این خطرات به طور واضح مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است.

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...

منبع : آپتودیت