عفونت اچ پیلوری معده چطور ایجاد می شود
عفونت اچ پیلوری معده چطور ایجاد می شود

بیماری های عفونی

بازدید : 9033

هلیکوباکتر پیلوری چیست

هلیکوباکتر پیلوری، یک باکتری ذره بینی است که موجب بروز عفونت در معده و روده شده و بیماری همچون التهاب معده و بیماری های سنگین تر گوارشی مانند زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و یا لنفوم، را ایجاد میکند. بدن بیش از نمی از مردم دنیا به این باکتری آلوده است.

چگونه هلیکوباکتر پیلوری موجب بروز بیماری می شود؟

عوامل مختلفی مانند بدن میزبان، محیط زیست و فاکتور های باکتریایی، پاسخ التهابی به باکتری ها را تعیین می کند و بر این اساس بیماری شکل می گیرد.

هلیکوباکتر پیلوری γ-گلوتامیل ترانسفراز (gGT)، موجب تکثیر و درگیری سلول های T در طول مدت وجود بیماری میشود. این باکتری يكي از عوامل مهم بیماری زایی باكترياي است كه نه تنها براي كلونيزاسيون باکتری در معده مهم است بلكه مرتبط با پاتولوژي معده نیز می باشد. اما با وجود شواهد جمع آوری شده، هنوز مشخص نیست که پاتوژن و ایمونولوژیک H. pylori gGT، چگونه از کلونیزاسیون باکتری در معده پشتیبانی می کند و بر سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی بدن میزبان اثر میگذارد.

در این زمینه محققان موش هایی که بارکد مشابه باکتری ها، پس از عفونت با gGT یا gGT کمبود H. pylori را دارند، برای بررسی نقش خاص آنزیم در طی عفونت مقایسه کرده اند. داده ها نشان می دهند که H. pylori gGT از تکثیر اولیه سلولها پشتیبانی می کند ولی با این وجود باکتری هایی که کمبود gGT دارند هنوز هم می توانند تکثیر شوند و باقی بمانند.

همچنین حضور gGT در طی عفونت، موجب حمایت و طرفداری از یک پاسخ ضد التهاب در سسیستم ایمنی ذاتی و التهابی است. به طور قابل توجهی، فعالیت H. pylori gGT با افزایش سطوح IFNγ مرتبط است که به بکار گیری سلول های CD8 + T مختلف در معده مربوط می شود.

داده های علمی موجود از وجود نقش اساسی H. pylori gGT در کلونیزاسیون معده حمایت می کند و همچنین نشان می دهد که gGT نفوذ سلول های CD8 + به مخاط معده ای را افزایش می دهد که ممکن است نقش مهم در پاتوژنز H. pylori را ایفا کند.

منبع : nature.com