چطور بر اساس ظاهر، شخصیت افراد را قضاوت میکنیم
چطور بر اساس ظاهر، شخصیت افراد را قضاوت میکنیم

روانپزشکی

تاریخ انتشار : 1397/06/12 بازدید : 2863

شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که با دیدن فردی، تنها از روی ظاهرش برخی از خلق و خو و اخلاقیات او را حدس زده باشد. گاهی این برداشت شخصی از رفتار افراد درست است و گاهی هم اشتباه از آب در می آید.

اما محققان روانشانسی بر این باورند که علاوه بر ظاهر افراد، باور های قبلی آنها، درمورد عملکرد شخصیت دیگران نیز بر نحوه قضاوت در مورد شخصیت دیگران دخیل است.

جاناتان فریمن، نویسنده ارشد مقاله و استادیار دپارتمان روانشناسی و علوم عصبی در دانشگاه نیویورک، در این باره می گوید:

نقل قول از متخصصان پزشکیمردم تنها در طول چندصد میلی ثانیه، برداشت شخصیت از ظواهر صورت دیگران را انجام می دهند. یافته های ما نشان می دهد که برداشت های چهره فقط از طریق ویژگی های خاص آن انجام نمی شود بلکه از طریق باورهای خودمان درباره شخصیت نیز شکل می گیرد (برای نمونه، نشانه هایی که باعث می شود یک چهره صلح جو به نظر برسد یا آن را دوستانه کند، از نظر فیزیکی برای آنان که معتقدند که این دو در شخصیت های دیگران با هم اتفاق می افتد ، بسیار شبیه به هم هستند.

وی در ادامه اضافه کرده است که:

نقل قول از متخصصان پزشکیبرداشت های اولیه از صورت می تواند چگونگی تقابل و تصمیم سازی های حیاتی را تحت تاثیر قرار بدهد. پس شناخت مکانیزم پشت پرده این برداشت ها برای توسعه تکنیک هایی به منظور کاهش تعصبات بر پایه ویژگی های صورت که معمولا بدون آگاهی عمل میکند، مهم هستند."

ما از گذشته می دانسته ایم که افراد بعضی برداشت های شخصیت خود از دیگران را صرفا از روی چهره انجام می دهند. برای نمونه ما آن هایی که چهره بچه گانه دارند را دوست داشتنی و بی آزار می بینیم اما کسانی که چهره خشمناکی دارند را حقه باز و غیردوستانه تشخیص می دهیم. آنچه که مشخص نیست اینست که چگونه این رویه اینقدر گسترده است و دقیقا چگونه این موضوع آشکار می شود.

در یک آزمایش نهایی، محققان میزان شاخصه های صورت را که در برداشت های شخصیتی موثر بود به طور دقیق با روش  cutting-edge که می تواند تصور ذهنی فرد را در مورد یک صفت شخصیتی در ذهنشان، متصور شود، اندازه گیری کردند. آن ها دریافتند که شاخصه های صورت که برای قضاوت شخصیت به کار می رفت مطمئنا با باور های ما عوض می شد.

برای نمونه افرادی که به صلح جویی معتقد هستند و هم چنین تمایل برقراری ارتباط با دیگران دارند، تصویری در ذهن از آنچه که یک چهره را صلح جو و دوستانه می کند بوجود مب آورند، که معمولا آن ها بیشتر شبیه به هم هستند.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی