سالمندان شاد عمر بیشتری دارند...
سالمندان شاد عمر بیشتری دارند...

سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 1397/06/11 بازدید : 3699

شاد زیستن به طور مستقیم با کاهش مرگ و میر در ارتباط است. این نتیجه تحقیقی است که بر روی افراد در سنین 60 به بالا صورت گرفته است.

در این تحقیق از افراد پرسیده شد که "هفته گذشته را چگونه گذراندید؟"، شرکت کنندگان می توانستند برای این سوال سه جواب زیر را به دو روش نمره دهی و دیگری انتخاب "شاد یا ناراحت" پاسخ دهند:

  • من خوشحال بودم
  • من از زندگی لذت بردم
  • من در مورد آینده امیدوار بودم.

در تجزیه و تحلیل پاسخ ها طیف گسترده ای از جمعیت شناسی، انتخاب شیوه زندگی، عوامل بهداشتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. و نتیجه این بود که:

  1. پانزده درصد افراد مسنِ شاد، تا 31 دسامبر 2015 فوت کرده اند. در مقابل، افراد سالم، ناراحت بودند. همچنین هر یک درصد افزایشِ میزان شادی، بر کاهش احتمال مرگ و میر با هر علتی در میان شرکت کنندگان بیش از 9 درصد شد.
  2. احتمال مرگ و میر به هرعلتی برای سالمندان شاد، 19 درصد پایین تر بود. علاوه بر این، ارتباط معکوس شادی با مرگ و میر همواره در بین مردان و زنان و در بین جوانان و سالمندان (سنین 60-79 ساله) و پیرمردان (75 سال و بالاتر) وجود دارد.

حتما بخوانید عدم فعالیت می تواند منجر به بروز سریع تر دیابت در افراد سالخورده شود

ثبات ارتباط معکوس شادی با مرگ و میر در سراسر گروه های سنی و جنسی، روشن است. مردان و زنان، جوانان و سالمندان همه احتمال دارد از افزایش شادی بهره مند شوند.

علاقه به شادی بودن جهت ارتقا سطح سلامت در افراد مسن، افزایش یافته است. در حالی که مطالعات قبلی شادابی یا احساسات مثبت را با طیف وسیعی از پیامدهای سلامتی مرتبط کرده اند، شواهد از تأثیر شادی در زندگی طولانی تر، بی نتیجه بوده است.

بسیاری از این مطالعات در ابتدا مقدار بزرگتری از ارتباط شادی با احتمال کاهش مرگ و میر مشاهده می کنند، اما این ارتباط زمانی از بین می رود که تفاوت ها در میان عوامل جمعیتی، شیوه زندگی و سلامت بین کسانی که کمتر و بیشتر شاد هستند به حساب می آیند.

این یکی از محدود مطالعات آسیایی است که ارتباط بین شادی و مرگ و میر در میان افراد مسن را ارزیابی کرده است، در حالیکه چندین عامل اجتماعی نظیر تنهایی و شبکه اجتماعی درنظر گرفته شده است.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی