سرطان استخوان در کودکان
سرطان استخوان در کودکان

سرطان و آنکولوژی

تاریخ انتشار : 1397/06/11 بازدید : 4300

هرچند بیماری سرطان‌ جزء بیماری های شایع کودکان محسوب نمی شود، اما میزان تاثیر آن بسیار شدیدتر از تاثیرات سرطان مشابه بر بزرگ سالان است. حال انکه درصد کودکان بهبود یافته بیشتر از بزرگ سالان می باشد. با سیبویه همراه شوید...

باید گفت که حدود ۴ درصد از سرطان های دوران کودکی مربوط به سرطان استخوان است. دانشمندان کشف کرده اند که برخی از سرطان های استخوانی دوران کودکی سال قبل از اینکه تشخیص داده شوند شروع به رشد کردند.

محققان موسسه Wellcome Sanger و بیمارستان کودکان بیمارستانی (SickKids) کانادا یک بازآرایی بزرگ ژنتیکی در Ewing Sarcomas و دیگر سرطان های کودکان کشف کردند و نشان دادند که این می تواند سال ها در استخوان یا بافت نرم اتفاق بیافتد.

حتما بخوانید راه کارهایی جهت پیش بینی شروع بیماری ریوی در کودکان

این مطالعه به شناسایی علل سرطان های دوران کودکی کمک می کند و احتمال پیدا کردن راه های تشخیص و درمان این سرطان ها را به زودی درآینده  افزایش می دهد.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی