استشمام بویی که وجود ندارد!
استشمام بویی که وجود ندارد!

سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 1397/05/31 بازدید : 4037

بوی نامطبوع حاصل از سوختن یک دسته مو را تصور کنید. حال تصور کنید بدون هیچ منبع خاص، که این بو را تولید کند، همواره استشمام این بو را به همراه داشته باشد!! یک مطالعه جدید نشان میدهد که از هر 15 آمریکایی با سن بالای 40 سال یک نفر (6.5 درصد) تجربه "بوی تخیلی" را دارد.

باین بریج، از موسسه ملی بهداشت آمریکا، اطلاعات 7.417 شرکت کننده بالای 40 سال را در سال های 2011 تا 2014، مورد بررسی قرار داده است.

حتما بخوانید بوی بیماری بر افراد سالم تاثیر می‌گذارد

محققین دریافته اند که توانایی تشخیص بو با افزایش سن افراد، کاهش می یابد. اما از سوی دیگر ادراک "بوی خیالی" با افزایش سن، افزایش می یاد. یکی از مطالعات قبلی، با استفاده از داده های یک جامعه در سوئد، نشان می دهد که 4.9 درصد از افراد بالای 60 سال دارای تجربه بو های خیالی هستند و شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است.

باین بریج در مطالعه خود می گوید، در سنین بالای 60 سال نتیج مشابه مطالعات گذشته است. اما دامنه وسیعی از افراد در سنین 40 تا 60 سال نیز به عارضه مبتلا هستند. همچنین استشمام بوی خیالی توسط زنان زیر سنین 60 سال، دوبرابر مردان است.

سایر عوامل خطرساز برای شروع بوهای خیالی عبارتند از:

  • آسیب سر
  • دهان خشک
  • سلامت عمومی پایین
  • وضعیت اجتماعی - اقتصادی پایین

محققان فرض را بر این داشتند که افراد دارای وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین تر، بیشتر درمعرض آلودگی های محیطی و سمی قرار میگیرند. و یا شرایط جسمانی دارند که مستقیما یا ازطریق داروهایی که برای درمان آنها نیازاست در بوجود آمدن بوهای خیالی مشارکت میکند.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی