گروه خونی، می تواند عامل تشدید اسهال باشد
گروه خونی، می تواند عامل تشدید اسهال باشد

پزشکی داخلی

تاریخ انتشار : 1397/05/31 بازدید : 3363

بیماری E. Coli چیست؟

اشریشیا کُلی که به اختصار E. Coli نامیده می شود، بیماری است که اختلالات گوارشی و دفع را به همراه دارد. در واقع E.Coli یک باکتری است که شدت بروز علائم آن در افراد، بر اساس گروه خونی آنها، متفاوت خواهد بود. "انتروتوکسین"، باکتری E.coli باعث بروز اسهال در میلیون ها نفر و مرگ صدها هزار انسان در سراسر جهان میشود.

میزان تاثیر باکتری E. Coli در افراد با گروه خونی متفاوت

برخی از افراد مبتلا به این نوع E. coli مبتلا به اسهال شدید میشوند. اما وجود این باکتری در برخی دیگر، تنها علائم خفیف را ایجاد می کند و یا اصلا هیچ علائمی ایجاد نمی گردد.

حتما بخوانید بیماران با گروه خونی O بیشتر در معرض مرگ ناشی از خونریزی های شدید هستند

نقل قول از متخصصان پزشکیافرادی که خون نوع A دارند، احتمال ابتلا به اسهال شدید در هنگام ابتلا به این نوع خاص E. coli برای آنها بیشتر از افرادی که دارای نوع O یا B هستند.

محققان پروتئین تاثیرگذار در اختلاف بین نمود علائم، در گروه های خونی مختلف را مشخص کردند. آنها دریافتند که E.coli پروتئینی را آزاد میکند که در افراد دارای خون نوع A  به سلول های روده می چسبد، اما به کسانی که خون نوع O یا B ندارند اینمسئله رخ نمی دهد.

نویسندگان این تحقیق می گویند هدف این است که یک واکسن که این پروتئین را هدف قرار دهد، را تولید کنند تا از کسانی که دارای خون نوع A هستند محافظت نماید.

دکتر جیمز فلک اشتاین، استاد پزشکی در دانشگاه واشنگتن، در سنت لوئیس گفت:

نقل قول از متخصصان پزشکییک واکسن که این پروتئین را هدف قرار دهد پتانسیل این را دارد تا افرادی را که در معرض خطر ابتلا به بیماری های شدید هستند محافظت کند.

جالب توجه است، پس از تجزیه و تحلیل داده ها و نمونه های خون جمع آوری شده از 106 نفر که در آزمایش شرکت کردند، محققان دریافتند که افراد دارای خون نوع A زودتر و جدی تر از افراد با گروه خونی های دیگر مبتلا به بیماری شدند.

این آزمایشات نشان داد که 81 درصد افراد دارای خون نوع A  مبتلا به اسهالی شدند که نیاز به درمان داشتند. درحالی که نیاز به درمان فقط برای حدود 50 درصد از کسانی که خون نوع B یا O داشتند نیاز بوده است.

علیرغم این یافته ها، محققان پیشنهاد نمیکنند که مردم بر اساس نوع خون خود تغییر رفتار دهند.

البته باید گفت که ابتلا به این بیماری در مسافران به مکزیک مشاهده شده است. محقق دکتر متی کولمن گفت:

نقل قول از متخصصان پزشکیهدف ما این نیست که کسی فکر کند که ایمن است، زیرا گروه خونش A نیست. گونه های مختلفی از باکتری ها و ویروس هایی که می توانند اسهال ایجاد کنند وجود دارد، بنابراین حتی اگر دارای گروه خونی مقاوم هستید، خطر کلی را برای شما تغییر نمی دهد. شما باید همچنان همان اقدامات احتیاطی را با هر نوع خونی که دارید ادامه دهید.

این اقدامات احتیاطی عبارتند از شستشوی مکرر دست ها، استفاده از آب صفیه شده و یادگیری بهداشت عمومی که به عنوان بهترین راه برای محافظت در مقابل E. coli میباشد.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی