زمان خوردن صبحانه برای دانش آموزان چه موقع ایی است؟
زمان خوردن صبحانه برای دانش آموزان چه موقع ایی است؟

اطفال

تاریخ انتشار : 1397/05/28 بازدید : 1595

طبق مطالعات جدیدِ محققان مرکز فناوری ویرجینیا و دانشگاه جنوبی جئورجیا، دانش آموزان مدارس ابتدایی بیشتر دوست دارند که یک صبحانه مغذی وقتی 10 دقیقه وقت اضافه به آن ها داده می شود بخورند.

این تحقیق که اولین در نوع خود (آنالیز برنامه صبحانه مدرسه) است، ارزیابی می کند که چگونه دانش آموزان مصرف صبحانه خود را وقتی که زمان اضافه به آن ها داده می شود تا در سالن غذاخوری مدرسه آن را صرف کنند، تغییر می دهند.

این تحقیق هم چنین نتایج صبحانه در این غذاخوری ها را با صبحانه در کلاس درس، برای یک گروه یکسان، مقایسه می کنند.

با استفاده از جایگاه های توزین وزنِ ساخته شده توسط همکارِمولف کاران اسپیرز از دانشگاه جنوبی جئورجیا، محققان اطلاعاتی درمورد تعداد محصلینی که در مدرسه غذا میخورند، چقدر میخورند و چه مقدار کالری جذب می کنند را جمع آوری می کنند.

یافته ها که اخیرا در مجله  American Journal of Agricultural Economics چاپ شده است، نشان می دهد که میزان مصرف صبحانه در مدرسه وقتی که 10 دقیقه زمان اضافه برای صرف در کافه تریا (غذاخوری) داده می شود، 20% رشد داشته است و وقتی که صبحانه در کلاس سرو می شود این درصد تا 35 تا 45 درصد رشد بیشتر داشته و تقریبا نرخ مصرف صبحانه را تا نزدیکی 100% بالا برده است.

این مطالعه همچنین نگرش های اضافه ای بر روی عادات مصرف صبحانه دانش آموزان داشت.

به دانش آموزان پایه سوم و چهارم از سه مدرسه منطقه رینو که در تحقیق مشارکت داشتند، دست بند هایی هنگام رسیدن به محوطه مدرسه داده می شد که زمان رسیدن آن ها به همراه مصرف فردی و اطلاعات تغذیه ای آن ها را ردیابی می کرد. به علاوه، دانش آموزان یک پرسش نامه را به صورت روزانه تکمیل می کردند تا نگرش عمیق تری بر این داشته باشند که آیا در خانه صبحانه خود را می خورند ؟ یا در هنگام رسیدن به مدرسه چقدر گرسنه بوده اند و یا چه روش حمل و نقلی برای رسیدن به مدرسه استفاده می کنند و آیا آن ها اصلا غذایی که ارائه می شود را دوست دارند یا نه؟

آنالیز داده ها نشان داد که روش حمل و نقل بر اینکه آن ها صبحانه بخورند یا نه، اثری نداشت و دانش آموزان بیش از حد نمیخورند چرا که زمان مهیا شده، خود اضافه بوده است.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی